Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, October 27, 2010

Hungry little ones and lessons about swans / Hungriga små och lärdomar om svanar


Lessons about swans:
1. Wear socks in advance in case you need to run outside to photograph swans.
2. When you run toward swans, they swim away from you.
3. When you run toward swans and they swim away from you, they also bark.

Lärdomar om svanar:
1. Man bör ha på sig sockor på förhand för den händelse att man måste springa ut för att fotografera svanar.
2. När man springer mot svanar simmar de längre bort.
3. När man springer mot svanar och de simmar längre bort skäller de dessutom.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig