Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, October 11, 2010

A life without S / Livet utan S

For the longet time, I had perfect teeth. Then, cavitie had to be filled and one filling fell out back in March and ha caued me trouble ever ine then. The new filling imply won't hold and it will now be the ninth time I go back for the ame bloody thing. Which i why I can't ay S at the moment. I can short of shay SCH though.
      Remindsh me of when I wash shix and couldn't shay S becaushe I didn't bloody have any front teeth becaushe I wash younger than the othersh in my clasch and shtill had to shee a shpeech therapisht. She showed me these shtupid drawingsh, becaushe I washn't shupposhed to be able to read, and shaid it's a ssssskata (it's a magpie), to which I replied that it wash in fact a crow and she gradually went crazhy.
      I tried to avoid the letter S all day yeshterday, thinking I could see the dentisht for the ninth time about the schame thing today, but I apparently have to wait until tomorrow for them to mesh thingsh up again, the newesht filling chipped in about four plaches even though I haven't even chewed there. Gosh. At leasht I can have iche cream. Jusht don't talk to me until after tomorow. Oh, and of courshe I'm not paying every shingle time I go there but I think they ought to pay me. Nine time'sh a charm?
Under väldigt lång tid hade jag felfria tänder. Edan var jag tvungen att laga ett hål och ett till och i mars tappade jag en lagning och det har krånglat ända edan den dagen. Den nya lagningen håller bara inte och det blir nu nionde gången jag går tillbaka till tandläkaren för amma jädra ak och det är därför jag inte kan äga S jut nu. Jag kan dock på ett ungefär äga SCH.
      Det påminner mig om när jag var shex år och inte kunde schäga S för jag hade för tushan inga framtänder för jag var yngre än de andra i klashen och måshte ändå gå till en talpedagog. Hon vishade dumma teckningar och sha: "Det är en ssssskata" och jag sha "Nej, det är en krrrråååka" tillsh hon blev vanshinnig.
      Jag försökte undvika S hela dagen igår och trodde jag kunde gå tillbaka till tandläkaren för nionde gången med shamma problem idag, men måshte tydligen vänta till i morgon på att de shka få möjlighet att göra fel igen. Nyashte lagningen är nu shönder på ungefär fyra shtällen och jag har inte ensh bitit ihop där. Herreje. Jag kan åtminshtone äta glasch, men prata inte med mig förrän efter i morgon. Jo, och naturligtvish betalar jag inte varenda gång men jag börjar tycka att de borde betala mig för min tid. Nionde gången gillt?
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig