Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, October 31, 2010

Happy Halloween!


Last night I saw a tiny witch running away from a small scary skeleton. I got a text message from a devil and a vampire. Staffan Forssberg sent me a pumpkin drawing and I spotted a real life pumpkin carved by a little girl named Kajsa. These are my halloween observations. I am off to a book party. Maybe I should dress up? At least put on a tiara.
I går kväll såg jag en liten häxa springa ifrån ett läskigt litet skelett. Fick mms från en djävul och en vampyr. Staffan Forssberg skickade en pumpateckning och jag såg en livs levande pumpa utskuren av en flicka som heter Kajsa. Dessa är mina halloweenobservationer. Jag ska på ett bokkalas. Kanske borde jag klä ut mig? Eller åtminstone upp mig, ta på mig en tiara.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig