Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, October 23, 2010

Cake partay! / Kakakalas!

No one's birthday, just a lot of people having lots of cake together. / Ingen födelsedag, bara en massa människor som åt tårta tillsammans.


Wendela and her bear Klas / Wendela och nallen Klas

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig