Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Wednesday, September 29, 2010

Tales of mystery and imagination, behind the scenes at afiori / Mystiska tilldragelser och berättelser bakom kulisserna hos afiori


Hello, hello! I am working on some pretty strange stuff after visiting a gentleman from the 1800's. I cannot yet divulge all the secrets, but these are a few previews. Strange stories and photos to come.


Hej, hej! Jag jobbar med ganska märkliga saker just nu efter att ha besökt en gentleman från artonhundratalet. Kan ännu inte avslöja alla hemligheter, men här kommer en liten förhandstitt. Underliga berättelser och fotografier är på gång.

1909 play titled "A little brat"


Share:

Tuesday, September 28, 2010

The flying boat / Flygbåten

Or why you should always carry your camera and not just a mobile phone. I mentioned the flying boat yesterday but thought you'd might enjoy these pixellated close-ups as well. I was really excited to see a flying rubber boat and told a friend: "I saw a flying boat!". She replied: "Oh THAT thing. I'm sick of it."
Eller varför man alltid ska ha kamera med sig och inte bara mobiltelefon. Jag nämnde den flygande båten igår men tänkte att ni skulle få njuta av de här pixliga närbilderna också. Jag tyckte i alla fall att det var hemskt spännande att se en flygande gummibåt och sa till en bekant: "Jag har sett en flygande båt!". Hon svarade: "Jaså DEN. Jag är så himla less på den."Share:

Monday, September 27, 2010

Today's outfit / Dagens outfit


Today was a day of rustling leaves and double layers of cardigans and meeting with a bride-to-be and a secret art society meeting too. A girl giving me a bag filled with mysterious items to perform magic with or photograph, a poodle standing in my apartment and a flying boat in the sky and meeting my neighbour on a walk and she saying she'd photograph my outfit.
Idag var en dag med prasslande löv och kall andedräkt och dubbla stickade koftor. Möte med en blivande brud och ett hemligt konstföreningsmöte och en flicka som gav mig en kasse med magiska ting att trolla med eller fotografera och en pudel som stod i min lägenhet och en flygande båt på himlen och min granne på promenad som sa jag ska fotografera din outfit idag.Share:

Sunday, September 26, 2010

My blog date with Vintagesmulor / Min bloggträff med Vintagesmulor

I had a fabulous day in Stockholm with Vintagesmulor, vintagesmulor.se! (Smulor means little bits, scraps, crumbs :) She runs a webshop filled with tastefully presented vintage items and she writes an incredibly funny blog. She made me coffee and a delicious salad...
Jag hade en toppendag i Stockholm med Vintagesmulor, vintagesmulor.se! Som ni kanske redan vet driver hon en webbutik med smakfullt presenterade objekt och hon skriver en otroligt rolig blogg, vintagesmulor.blogspot.com. Hon gjorde kaffe och en delikat sallad till mig...

We went to a couple of vintage shops and I bought these lovely and mysterious things...
Vi gick till ett par secondhandaffärer och jag inhandlade dessa fina, mystiska ting...


Vintagesmulor!

All of a sudden it was night and I had to go to the bus station.
Plötsligt var det sent på kvällen och jag var tvungen att gå till busstationen.


Vintagesmulor took these photos of me. I was sad to go but happy to have met her (strangely well illustrated in these photos).
Vintagesmulor tog de här bilderna på mig. Det var trist att åka hem igen men kul att ha träffat henne (vilket illustreras underligt väl i dessa bilder).


I have such good experience meeting people via blogs. Seems like an excellent idea to travel far to meet a perfect stranger you talked to online a few times!
Jag har sådana goda erfarenheter av att träffa människor via bloggar. Det tycks vara en utmärkt idé att resa långt för att träffa en helt främmande människa som man pratat med några gånger på internet! Besök nu Vintagesmulor och handla något fint som redan finns, har en historia och söker sin rätta ägare.
Share:

Saturday, September 25, 2010

Fashion show and a protest against racism / Modevisning och en protest mot rasism


First, there was a protest demonstration against racism... / Först var det en demonstration mot rasism...


Then, glamour ensued. A massive amount of models braved the cold - this show was outdoors in Härnösand - and there was a DJ too.
Därpå följde glamour. En stor mängd modeller trotsade kylan - detta var utomhus i Härnösand - och det fanns en DJ också.


If you recognise the first girl, you are right.
Om ni tycker er känna igen den första tjejen så har ni rätt.


The show was organized by the wonderful people at http://www.farbroralice.se/ and showed clothes from practically every shop in town. It was fun! I want more outdoor fashion shows!
Modevisningen organiserades av de fantastiska människorna på www.farbroralice.se och de visade kläder från i stort sett alla stadens butiker. Det var kul! Jag vill gå på fler modevisningar utomhus!


Facebook album with lots more of my images: click here 
Facebookalbum med många fler av mina bilder, klicka här

There is also a video up at Farbror Alice.
Det finns också en video ute hos Farbror Alice.Share:

Wednesday, September 22, 2010

Presenting... afiori 2011 calendars! / Nu finns afiori fotokalender! Väggalmanacka för 2011


Hello, hello! This is one of the things I've been up to lately. The very first afiori calendar is now available in two sizes.
Hej, hej! Här är en av de saker jag ägnat mig åt den senaste tiden. Världens första almanacka från afiori finns nu i två storlekar!

Maria-Thérèse Andersson afiori

The small one can stand on a mini easel like this or hang next to your desk...
Den lilla kan stå på ett ministaffli så här eller hänga vid ditt skrivbord...

2011 calendar afiori photo calendar almanacka fotoalmanacka

The large one (A4 size, 8.3x11.7 inches) has plenty of room to make notes of important dates...
Den stora (A4) har gott om plats att skriva upp viktiga saker...


The photos are from my series The Abandoned Amusement Park, taken in Paris and Venice.
Fotografierna kommer från min serie Det övergivna nöjesfältet och jag har tagit dem i Paris och Venedig.

afiori Maria-Thérèse Andersson konstfoto The Abandoned Amusement Park

The calendars make great gifts and come nicely packaged. Why not order some for your entire workplace?
Almanackorna är fina presenter och kommer snyggt paketerade. Varför inte beställa till hela din arbetsplats?


Click here to read more and order! Yay!
Klicka här för att läsa mer och beställa! Jippi!

Share:

Monday, September 20, 2010

Photo meme: Have a seat! / Fototriss: Var så god och sitt!

I decided to be part of the 3 photo challenge Fototriss. This week's subject is "Have a seat!"
Bestämde mig för att vara med i denna veckas Fototriss. Denna veckas ämne är "Var så god och sitt!"
Share:

My comment on the election / Min kommentar till valet


Share:

Saturday, September 18, 2010

Harvest / Skörd


Raspberries / HallonLettuce... trees / Sallads... träd

Veggie lasagna
Share:

Friday, September 17, 2010

Gertrude Stein and cubism, Madame Butterfly and a possible post-imperial traumaToday I went to some interesting lectures at the Global Americas conference in a beautiful old building here in Härnösand. *Kicks self for only bringing mobile phone and not taking photos of the building.* The topics were quite diverse and I liked the fact that many of the lecturers are still in the process of writing their essays / theses. Mid Sweden University was competently represented by Hedda Friberg and Anders Olsson, who also organizes this event, and whose topic was East-West Romance: Madame Butterfly, A U.S. Story in a Japanese Context. I also enjoyed Maria Hellman's presentation of Envy and Contempt: News Media Images of the US in France and Russia 1984-2009.

I sometimes miss being part of an academic context. I was 17 when I started studying at a university level and really wanted to go for a Ph.D. very early but there weren't any opportunities. Then again, maybe I would have felt restricted and unable to do what I truly wanted. I don't know.

Well. I have a sneaking suspicion that I created some new images late last night and I should take a look at them now. It's strange; sometimes I forget what I'm doing - or what I've just done - and only remember much later that I had a bout of inspiration and did... something. Usually it's a good sign. We'll see.
Anders Olsson and Maria Hellman

Idag lyssnade jag på några intressanta föreläsningar på konferensen Global Americas i vackra St Petrilogen här i Härnösand. (Dum jag var som bara hade med mig mobiltelefonen och inte tog bilder på själva byggnaden.) Det var väldigt blandade ämnen och jag gillade att många av föreläsarna inte är klara med sina texter än. Mittuniversitetet representerades mycket väl av Hedda Friberg och Anders Olsson; det är också han som anordnar evenemanget och hans ämne var East-West Romance: Madame Butterfly, A U.S. Story in a Japanese Context. Gillade även Maria Hellmans presentation av Envy and Contempt: News Media Images of the US in France and Russia 1984-2009.


Ibland kan jag sakna att vara med i akademiska sammanhang. Jag var 17 när jag började plugga på universitetsnivå och ville verkligen doktorera mycket tidigt men det fanns inga möjligheter. Samtidigt kan jag tänka mig att jag skulle känna mig begränsad och kanske inte kunna göra allt jag verkligen vill. Jag vet inte.

Hur som helst; jag misstänker att jag gjort några nya bilder natten till idag och ska strax titta på dem. Det är märkligt men ibland glömmer jag vad jag håller på med, eller nyss har gjort, och kommer ihåg först mycket senare att jag blev inspirerad och gjorde... någonting. Brukar vara ett gott tecken. Vi får se.

Product placement! Yay! You should all get a notebook from afiori! :) And I should make some more and start preparing for Christmas already.
Produktplacering! Jippi! Ni bör genast inhandla en anteckningsbok från afiori! :) Och jag borde tillverka fler och börja förbereda mig inför julen redan nu.
Share:

Thursday, September 16, 2010

Random things / Diverse saker

1. Blog makeover! Changed my shop banner as well. A bit dark, maybe, but cosy, I hope?
2. Speaking of cosy; today it was raining heavily but I walked to a café and it was dark inside and they had lit candles on all the tables.
3. Speaking of happy; I'm glad that Lady Gaga won all those MTV video awards. Well deserved! I think she's an absolute genius. My mom told me over the phone about the awards and I didn't even know about it. "Did you see Gaga at the MTV video awards? I'm looking at her now. Oh oh the shoes! And the dress! You have to look". (Well, I can't look because I'm on the phone.) "The dress is a sort of Louis XVI... mixed with baroque and oh now she's wearing something - oh my gosh I think I see her little butt when she's walking onto the stage!"
4. Speaking of America; tomorrow I'm going to a conference called Global Americas.
5. Speaking of global; I think everyone should watch Bad Romance.

photo by Mario Anzuoni

1. Jag har möblerat om i bloggen! Även bytt banner i min butik. Lite mörkt, kanske, men mysigt hoppas jag?
2. På tal om mysigt; idag regnade det massor men jag promenerade till ett café och där var det mörkt och de hade tänt ljus på alla bord.
3. På tal om glad; det blev jag när Lady Gaga vann alla de där priserna på MTV video awards. Välförtjänt! Jag tycker att hon är genialisk. Mamma berättade om MTV video awards i telefon och jag visste inte ens om det. "Såg du Gaga på MTV video awards? Jag tittar på det nu. Oj oj oj skorna! Och klänningen! Du måste titta på det här (ja, men jag når inte datorn för jag pratar i telefon). Klänningen är någon sorts... Louis XVI... barock... blandat och oj, nu har hon på sig något - oj oj jag tror man ser hennes lilla rumpa när hon kliver upp på scenen!"
4. På tal om USA; i morgon ska jag på en konferens som heter Global Americas.

5. På tal om globalt; jag tycker att alla ska titta på Bad Romance.
Share:

Wednesday, September 15, 2010

When darkness falls / När mörkret faller
~ Maria-Thérèse Andersson
Share:

hello little squirrel! / hej lilla ekorre!

Today I had a sucky morning so I decided to go on an adventure. I normally steer clear of forests, but I saw a little guy riding a tricycle from the woods to the street and thought maybe it's not that dangerous. Then I heard a noise and saw a bouncing branch and felt as if I was being watched...
Idag hade jag ingen vidare förmiddag så jag beslöt mig för att ge mig ut på äventyr. I vanliga fall aktar jag mig för skogar men nu såg jag en liten grabb på trehjuling cykla ut ur skogsdungen så jag tänkte att det kanske inte är så farligt. Då hörde jag ett ljud och såg en studsande gren och det kändes som om någon iakttog mig...

ekorre squirrel photo by Maria-Thérèse Anderson

...by someone really cute
...någon väldigt söt

ekorre squirrel photo by Maria-Thérèse Andersson

What can I say, we talked for a while, mostly about politics, and my fear of the forest dissipated. Then I was excited to see a wolf (my fears are relative) but realised it was a skinny dog.
Vad kan jag säga; vi pratade ett tag, mest om politik, och jag blev lite mindre rädd för skogen. Sedan tyckte jag att jag såg en varg och det var spännande tills jag insåg att det var en mager hund (mina rädslor är relativa).

ekorre

Things I learned in the forest / Saker jag lärde mig i skogen

1. Squirrels suck at hiding / Ekorrar suger på att gömma sig

squirrel hiding

2. Twigs are prepared to hit you in the eye. / Grenar står beredda att slå till en i ögonen.
3. There are like no toilets for the animals. / Det finns typ inga toaletter åt djuren.
4. It's easier to climb a small hill than to walk back down. / Det är lättare att klättra uppför en kulle än att gå ner.
5. It's rather interesting to see who will freak out first: you or the animal. / Det är ganska intressant att se vem som blir räddast först, man själv eller djuret.


bird and branches photo by Maria-Thérèse Andersson
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig