Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, September 16, 2010

Random things / Diverse saker

1. Blog makeover! Changed my shop banner as well. A bit dark, maybe, but cosy, I hope?
2. Speaking of cosy; today it was raining heavily but I walked to a café and it was dark inside and they had lit candles on all the tables.
3. Speaking of happy; I'm glad that Lady Gaga won all those MTV video awards. Well deserved! I think she's an absolute genius. My mom told me over the phone about the awards and I didn't even know about it. "Did you see Gaga at the MTV video awards? I'm looking at her now. Oh oh the shoes! And the dress! You have to look". (Well, I can't look because I'm on the phone.) "The dress is a sort of Louis XVI... mixed with baroque and oh now she's wearing something - oh my gosh I think I see her little butt when she's walking onto the stage!"
4. Speaking of America; tomorrow I'm going to a conference called Global Americas.
5. Speaking of global; I think everyone should watch Bad Romance.

photo by Mario Anzuoni

1. Jag har möblerat om i bloggen! Även bytt banner i min butik. Lite mörkt, kanske, men mysigt hoppas jag?
2. På tal om mysigt; idag regnade det massor men jag promenerade till ett café och där var det mörkt och de hade tänt ljus på alla bord.
3. På tal om glad; det blev jag när Lady Gaga vann alla de där priserna på MTV video awards. Välförtjänt! Jag tycker att hon är genialisk. Mamma berättade om MTV video awards i telefon och jag visste inte ens om det. "Såg du Gaga på MTV video awards? Jag tittar på det nu. Oj oj oj skorna! Och klänningen! Du måste titta på det här (ja, men jag når inte datorn för jag pratar i telefon). Klänningen är någon sorts... Louis XVI... barock... blandat och oj, nu har hon på sig något - oj oj jag tror man ser hennes lilla rumpa när hon kliver upp på scenen!"
4. På tal om USA; i morgon ska jag på en konferens som heter Global Americas.

5. På tal om globalt; jag tycker att alla ska titta på Bad Romance.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig