Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, September 29, 2010

Tales of mystery and imagination, behind the scenes at afiori / Mystiska tilldragelser och berättelser bakom kulisserna hos afiori


Hello, hello! I am working on some pretty strange stuff after visiting a gentleman from the 1800's. I cannot yet divulge all the secrets, but these are a few previews. Strange stories and photos to come.


Hej, hej! Jag jobbar med ganska märkliga saker just nu efter att ha besökt en gentleman från artonhundratalet. Kan ännu inte avslöja alla hemligheter, men här kommer en liten förhandstitt. Underliga berättelser och fotografier är på gång.

1909 play titled "A little brat"


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig