Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, September 25, 2010

Fashion show and a protest against racism / Modevisning och en protest mot rasism


First, there was a protest demonstration against racism... / Först var det en demonstration mot rasism...


Then, glamour ensued. A massive amount of models braved the cold - this show was outdoors in Härnösand - and there was a DJ too.
Därpå följde glamour. En stor mängd modeller trotsade kylan - detta var utomhus i Härnösand - och det fanns en DJ också.


If you recognise the first girl, you are right.
Om ni tycker er känna igen den första tjejen så har ni rätt.


The show was organized by the wonderful people at http://www.farbroralice.se/ and showed clothes from practically every shop in town. It was fun! I want more outdoor fashion shows!
Modevisningen organiserades av de fantastiska människorna på www.farbroralice.se och de visade kläder från i stort sett alla stadens butiker. Det var kul! Jag vill gå på fler modevisningar utomhus!


Facebook album with lots more of my images: click here 
Facebookalbum med många fler av mina bilder, klicka här

There is also a video up at Farbror Alice.
Det finns också en video ute hos Farbror Alice.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig