Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, September 28, 2010

The flying boat / Flygbåten

Or why you should always carry your camera and not just a mobile phone. I mentioned the flying boat yesterday but thought you'd might enjoy these pixellated close-ups as well. I was really excited to see a flying rubber boat and told a friend: "I saw a flying boat!". She replied: "Oh THAT thing. I'm sick of it."
Eller varför man alltid ska ha kamera med sig och inte bara mobiltelefon. Jag nämnde den flygande båten igår men tänkte att ni skulle få njuta av de här pixliga närbilderna också. Jag tyckte i alla fall att det var hemskt spännande att se en flygande gummibåt och sa till en bekant: "Jag har sett en flygande båt!". Hon svarade: "Jaså DEN. Jag är så himla less på den."Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig