Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, September 20, 2010

Photo meme: Have a seat! / Fototriss: Var så god och sitt!

I decided to be part of the 3 photo challenge Fototriss. This week's subject is "Have a seat!"
Bestämde mig för att vara med i denna veckas Fototriss. Denna veckas ämne är "Var så god och sitt!"
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig