Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, September 18, 2010

Harvest / Skörd


Raspberries / HallonLettuce... trees / Sallads... träd

Veggie lasagna
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig