Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, September 26, 2010

My blog date with Vintagesmulor / Min bloggträff med Vintagesmulor

I had a fabulous day in Stockholm with Vintagesmulor, vintagesmulor.se! (Smulor means little bits, scraps, crumbs :) She runs a webshop filled with tastefully presented vintage items and she writes an incredibly funny blog. She made me coffee and a delicious salad...
Jag hade en toppendag i Stockholm med Vintagesmulor, vintagesmulor.se! Som ni kanske redan vet driver hon en webbutik med smakfullt presenterade objekt och hon skriver en otroligt rolig blogg, vintagesmulor.blogspot.com. Hon gjorde kaffe och en delikat sallad till mig...

We went to a couple of vintage shops and I bought these lovely and mysterious things...
Vi gick till ett par secondhandaffärer och jag inhandlade dessa fina, mystiska ting...


Vintagesmulor!

All of a sudden it was night and I had to go to the bus station.
Plötsligt var det sent på kvällen och jag var tvungen att gå till busstationen.


Vintagesmulor took these photos of me. I was sad to go but happy to have met her (strangely well illustrated in these photos).
Vintagesmulor tog de här bilderna på mig. Det var trist att åka hem igen men kul att ha träffat henne (vilket illustreras underligt väl i dessa bilder).


I have such good experience meeting people via blogs. Seems like an excellent idea to travel far to meet a perfect stranger you talked to online a few times!
Jag har sådana goda erfarenheter av att träffa människor via bloggar. Det tycks vara en utmärkt idé att resa långt för att träffa en helt främmande människa som man pratat med några gånger på internet! Besök nu Vintagesmulor och handla något fint som redan finns, har en historia och söker sin rätta ägare.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig