Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, February 28, 2009

In the studio / I ateljén
planner I made for myself / planeringskalender som jag gjort till mig själv
current nightly journal / nuvarande nattlig dagbok. Nattbok?

Share:

Friday, February 27, 2009

New day, new notebooks / Ny dag, nya anteckningsböcker

My second new computer still works! Min andra nya dator fungerar fortfarande!


fairies, fairy ladybird and their box by Alicia Gaultier


I've listed some new photographs and notebooks in my shop. I love this butterfly journal so much I may have to keep it! Or at least make another one for myself, yes I will.

Today is super sunny and there are HUGE amounts of snow. Never, ever seen this much snow. / Jag har lagt till några nya fotografier och anteckningsböcker i butiken. Jag tycker så mycket om den här
fjärilsboken att jag vill behålla den! Eller åtminstone göra en till likadan till mig själv. Ja, det ska jag. Idag är det jättesoligt ute och MASSOR av snö. Aldrig någonsin sett så mycket snö.Share:

Wednesday, February 25, 2009

Almost back / Nästan tillbaka

The new computer I got turned out to be used and broken. It went "zzzzp!" and died. Drove another 2 hours to return computer, searched for new one, maybe this one will work, who knows.
A lot of work is gone.
I've been so busy lately and had sudden bursts of inspiration and done a lot of work in short periods of time - photographs, texts - and I haven't made enough backups.
There are worse things that can happen and they happen all the time. This just really slows things down.
Hopefully this new machine is so fast and so good it will somehow even things out.

Walking Away

Nya datorn som jag skaffade visade sig vara ett trasigt demoexemplar. Den lät "zzzzp!" och dog.
Körde två timmar igen för att lämna tillbaka, leta ny igen, kanske den här kommer att fungera, vem vet.
Massor av jobb är borta.
Jag har haft så mycket att göra den senaste tiden och fått plötsliga inspirerade stunder då jag gjort massor på väldigt kort tid - fotografier, texter - och jag har inte gjort tillräckligt mycket backup.
Det är ingen katastrof; värre saker kan hända och händer hela tiden men det här gör allt försenat. Förhoppningsvis är nya apparaten så bra och så snabb att det på något sätt jämnar ut sig.
Maria-Thérèse Andersson afiori

Share:

Monday, February 23, 2009

My computer broke :( / Trasig dator :(

My computer broke tonight.
It's been slow for a while but I did what I could to fix it and it helped but now it looks like it's crashed completely. I'm on an 11-year-old laptop now which barely allows me to send an e-mail.

With a brand new business since Tuesday - I've never needed a working computer more in my life.

I have backups of all my manuscripts and nearly all photographs. It's just really the worst time to have to buy a new computer. Oh well, it will probably work great with my brand new photo printer - remember the printer crash a few weeks ago.

Please do take a look at my shop and send a link to anyone you think might be interested... I'll also be available for work as a proofreader / translator / language consultant once I have a new computer.
------------------
Min dator gick sönder ikväll. Den har varit långsam ett tag men jag gjorde vad jag kunde, städade den och det gick bättre ett tag. Och nu dog den helt och hållet. Sitter vid en elva år gammal laptop som knappt klarar att skicka ett mail.

Det är absolut sämsta tänkbara tidpunkt för datorn att krascha. Med nytt företag sedan i tisdags - jag har aldrig behövt en fungerande dator mer än nu.

Jag har backup på alla mina manus och nästan alla fotografier. Det är bara ett väldigt dåligt läge att behöva köpa ny dator. Den kommer väl att funka bra tillsammans med helt nya fotoskrivaren, om ni kommer ihåg skrivarkraschen för några veckor sedan...

Titta gärna in i butiken och skicka vidare länk till personer som ni eventuellt tror kan vara intresserade. Jag kommer också att kunna ta jobb som översättare / korrekturläsare / språkkonsult så snart jag har en ny dator.
Share:

Saturday, February 21, 2009

Lost


At the beach in Härnösand / På stranden i Härnösand


maria-thérèse andersson afiori

Share:

Etsy treasury!


My collage "Find your wings" was selected for this beautiful treasury on Etsy! If you are not yet familiar with www.etsy.com, have a look around. It is a huge marketplace full of original design and handmade items. / Mitt collage "Find your wings" valdes ut till denna fina "skattkista" på Etsy! www.etsy.com är en stor marknadsplats för originaldesignade och handgjorda föremål; se er omkring där om ni inte redan gjort det!
Share:

Friday, February 20, 2009

New music, PLEASE! / Ny musik SNÄLLA!

It's been so long since I found "new" music that I really liked. I want to go crazy over a new song or cd and play it on repeat! I don't want all good music to have died in the year 2000. Do you have any suggestions? This is what I tend to like the most: good lyrics, strong female voices (not too whispery), musicals, Elaine Paige, Ruthie Henshall, some opera and great singers like Cecilia Bartoli, Swedish singer Karin Bengtsdotter Olsson, rock-oriented poets like Heather Nova, Ani DiFranco. I like Alanis Morissette a lot but after her second album it went downhill for me. Love Tori Amos and Fiona Apple. Listened a bit to Liz Phair but no real favourite. I like Björk and a bit of triphop like Martina Topley-Bird. Goldfrapp, well, a bit.
Any suggestions?
Det är så länge sedan jag hittade "ny" musik som jag verkligen gillar. Jag vill bli helt galen i en sång eller cd och spela den på repeat. Jag vill inte att all bra musik försvann år 2000. Några förslag? Här är vad jag brukar gilla mest: bra texter, starka kvinnoröster (inte för viskiga), musikaler, Elaine Paige, Ruthie Henshall, en del opera och stora sångare som Cecilia Bartoli, svenska sångerskan Karin Bengtsdotter Olsson, rockpoeter som Heather Nova, Ani DiFranco. Gillar Alanis Morissette mycket men efter andra albumet tycker jag det bara har gått utför. Gillar Tori Amos och Fiona Apple jättemycket. Har lyssnat en del på Liz Phair men hon är ingen favorit. Gillar Björk och en del triphop som Martina Topley-Bird. Goldfrapp litegrann.
Några förslag?
Share:

Fat books / Tjocka böcker

I've made some new mixed paper journals / notebooks for my shop. These are twice as fat as the first ones but otherwise the same size. They kind of look like they ate a small notebook, they might be cannibals, I'm not sure. / Jag har gjort några nya anteckningsböcker med blandade blad till butiken. De här är dubbelt så tjocka som de första men i övrigt samma storlek. Det ser litegrann ut som de ätit varsin mindre anteckningsbok, kan hända att de är kannibaler, vet ej.

lalalalala

Share:

Wednesday, February 18, 2009

All the employees of afiori - or Why I have two names / Alla afioris anställda - eller Därför har jag två namn

You already know me, Maria-Thérèse Andersson, the boss and vice president of afiori, but did you know I have a handful of somewhat trustworthy employees as well? First of all there is Maria-Thérèse who creates all the art and designs items for afiori's shop. She works very closely with the head of afiori. Then there is the person who blogs and puts things up on the internet - she even pretends to know a bit of html but I see her slacking off and reading blogs instead of updating the shop. Her name is Maria-Thérèse. I've also hired a girl to run errands, which works fine, but she was also supposed to do the cooking and cleaning and she's been absent without cause for two days. Have you seen her anywhere? She has long hair, blue eyes, is kind of short and wears fun clothes.

Twins/ Hold your own hand

Mig känner ni redan, Maria-Thérèse Andersson, VD och chef på afiori, men visste ni att jag också har några utvalda, relativt pålitliga medarbetare?
Först och främst är det Maria-Thérèse som skapar all konst och designar saker att sälja i afioris butik. Hon jobbar i nära anslutning till chefen. Sedan är det hon som bloggar och lägger ut saker på internet och låtsas kunna lite html men jag brukar se att hon sitter och läser bloggar i stället för att lägga upp nya saker i butiken. Hon heter Maria-Thérèse. Jag har även anställt en som ska göra ärenden och det funkar bra, men det var också tänkt att hon skulle laga mat och städa och hon har varit mystiskt frånvarande i två dagar. Har ni sett henne någonstans? Hon har långt hår, blå ögon, är ganska kort och har roliga kläder.

Share:

Tuesday, February 17, 2009

Mixed paper journals / Anteckningsböcker med blandade blad

My very first sale was one of my mixed paper journals! I just added a few more to my shop, along with collage prints. These notebooks are so much fun to use & to look at and flip through - I only make things I'm really fond of myself, can you tell? :)
In the next few days I will be adding larger and thicker notebooks. These are lightweight and international shipping is super cheap.
Thank you for all your sweet comments!

Min första kund köpte en av mina anteckningsböcker med blandade blad! Jag har nyss lagt till fler i butiken. Har även lagt upp collage. De här anteckningsböckerna är så roliga att använda och titta på och bläddra igenom - jag gör bara saker som jag verkligen gillar själv, kanske märks :)

De närmaste dagarna kommer jag bl.a. att lägga upp större, tjockare anteckningsböcker. De här är lätta och har jättebilligt porto även till andra länder.
Tack för alla fina kommentarer!
Share:

SHOP IS OPEN! And a special offer! / BUTIKEN ÄR ÖPPEN! Och ett specialerbjudande!

Please go to www.afiori.com if you haven't already done so and take a look at my lovely new "front page"!

Shop is now open! I have uploaded several art photographs and mixed paper notebooks.
I now officially own a business! Yaaaay!

Wait... I'm forgetting something... That's right! If you make a purchase and mention that you are an afiori blog reader you'll get a secret gift! (Offer valid until Tuesday 24th!)

Be sure to tell friends & family about my products. They are all excellent quality and would make super gifts for yourself or for a friend! :)

Spring till www.afiori.com om du inte redan varit där och titta på min fina nya "förstasida"!

Butiken är öppen nu! Jag har lagt upp flera konstfotografier och anteckningsböcker med blandade blad.
Nu äger jag officiellt ett företag!!! Jippiiiie!

Vänta... Det är något jag glömmer... Jo! Om ni handlar något och nämner att ni läser afioris blogg kommer en hemlig liten present med beställningen! (Gäller t.o.m. tisdag den 24/2!)

Kom ihåg att berätta för vänner och bekanta om mina produkter. De är av utmärkt kvalitet och passar jättebra som presenter - till en vän eller till dig själv! :)

Kunder som bor i Sverige kan betala till bankkonto, bankgiro eller med kort via Payson. Det står information på svenska och pris i kronor i beskrivningen till varje produkt. Man kan också maila beställningen till info@afiori.com
Share:

Monday, February 16, 2009

Grand Opening TONIGHT! / Premiär I NATT!

I'm opening up my Etsy shop and changing www.afiori.com tonight, shortly after midnight! That is only 3 hours from now. When you return, please be sure to enter through www.afiori.com ! I'd like to officially thank my dear sister for discussing technical aspects with me and also a big thank you to wonderful Charlotte Ämting who designed my logo and helped with a flash... thing which you'll see at afiori.com! She also helped calm my nerves when I started to name all files as four-letter words. Thank you.
See you at midnight. / Maria-Thérèse

I natt, kort efter midnatt, öppnar jag butik på Etsy och lägger ut en ny, ändrad www.afiori.com! Om bara tre timmar! När ni kommer tillbaka, gå in via www.afiori.com! Jag vill officiellt tacka min kära syster som diskuterat tekniska saker med mig. Ett stort tack också till den fantastiska Charlotte Ämting som designat min logo och hjälpt till med flash... saken som kommer att synas på afiori.com! Hon hjälpte också till att lugna mina nerver när jag började namnge alla filer med fula ord. Tack.
Ses vid midnatt. / Maria-Thérèse

Share:

Saturday, February 14, 2009

Happy Valentine's Day! / Glad alla hjärtans dag!

I just had coffee and a semla, very tasty indeed.
Are you doing anything special today? Who do you heart?
Jag har nyss druckit kaffe och ätit semla, väldigt gott.
Gör ni något speciellt idag?
Vem hjärtar du?


mushroom people live all over the forests in Sweden.
- Maria-Thérèse Andersson afiori
Share:

Thursday, February 12, 2009

Hello, hello!


I am in the midst of creating lovely things to put in my online shop which opens NEXT WEEK! Finally! There will be art, photographs, notebooks and a bit of jewellery! Unless there are more technical difficulties I will be ready for business on Tuesday. My new photo printer is phenomenal so trust me - you'll want to see my photographs and collages in real life! :)

Jag är mitt i skapandet av fina saker att ha i min internetbutik som öppnar NÄSTA VECKA! Äntligen! Det kommer att finnas konst, fotografier, anteckningsböcker och lite smycken! Om det inte inträffar ännu fler tekniska problem är jag redo för business på tisdag. Min nya fotoskrivare är fenomenal, så tro mig - ni kommer att vilja se mina fotografier och collage på riktigt! :)


Share:

Sunday, February 8, 2009

Closed in / Innesluten

maria-thérèse andersson afiori


maria-thérèse andersson afiori

Share:

Tuesday, February 3, 2009

Hoping for spring, dreaming of summer, hoppas på våren och drömmer om sommaren

Look! These are for real, growing outside, in Härnösand, still lots of snow and months to go until spring but look! / Titta! De här är på riktigt, de växer här ute, i Härnösand, fortfarande massor av snö och månader kvar tills det blir vår men ändå, titta här! - Maria-Thérèse Andersson afiori

Share:

Monday, February 2, 2009

Somewhat darker / Något mörkare

A few more of my recent photographs, a bit on the darker side.
I am preparing to start my business. Who knew there were so many things to do? (Everyone who's started a business, I reckon.)
I need to check a few more facts regarding taxes and selling abroad since I'm about to start an Etsy shop.
My photo printer broke and I have been trying to find a new one but my demands are very high; I can't wait to make prints out of all my photographs and collages and paintings.
If I dare say it I'm almost there.

I have made some changes on my blog; don't know if you can spot them but I added the "about" page in the right-hand column and shifted things around a bit.
Några nya bilder till, något mörkare.
Jag håller på att förbereda mitt företag. Vem kunde ana att det var så mycket att göra? (Alla som startat företag, antar jag.)
Jag behöver kolla upp några fakta till när det gäller skatter och att sälja utomlands eftersom jag snart kommer att starta en butik via Etsy.
Min fotoskrivare gick sönder; jag har försökt att få tag på en ny men har väldigt höga krav. Vill få ut mina fotografier och collage och allting i verkligheten så snart som möjligt.
Om jag törs säga det så är jag nästan framme.

Jag har ändrat lite i bloggen, lagt till information om mig och afiori där uppe till höger, stuvat om en del. Maria-Thérèse Andersson afiori
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig