Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, February 18, 2009

All the employees of afiori - or Why I have two names / Alla afioris anställda - eller Därför har jag två namn

You already know me, Maria-Thérèse Andersson, the boss and vice president of afiori, but did you know I have a handful of somewhat trustworthy employees as well? First of all there is Maria-Thérèse who creates all the art and designs items for afiori's shop. She works very closely with the head of afiori. Then there is the person who blogs and puts things up on the internet - she even pretends to know a bit of html but I see her slacking off and reading blogs instead of updating the shop. Her name is Maria-Thérèse. I've also hired a girl to run errands, which works fine, but she was also supposed to do the cooking and cleaning and she's been absent without cause for two days. Have you seen her anywhere? She has long hair, blue eyes, is kind of short and wears fun clothes.

Twins/ Hold your own hand

Mig känner ni redan, Maria-Thérèse Andersson, VD och chef på afiori, men visste ni att jag också har några utvalda, relativt pålitliga medarbetare?
Först och främst är det Maria-Thérèse som skapar all konst och designar saker att sälja i afioris butik. Hon jobbar i nära anslutning till chefen. Sedan är det hon som bloggar och lägger ut saker på internet och låtsas kunna lite html men jag brukar se att hon sitter och läser bloggar i stället för att lägga upp nya saker i butiken. Hon heter Maria-Thérèse. Jag har även anställt en som ska göra ärenden och det funkar bra, men det var också tänkt att hon skulle laga mat och städa och hon har varit mystiskt frånvarande i två dagar. Har ni sett henne någonstans? Hon har långt hår, blå ögon, är ganska kort och har roliga kläder.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig