Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, February 2, 2009

Somewhat darker / Något mörkare

A few more of my recent photographs, a bit on the darker side.
I am preparing to start my business. Who knew there were so many things to do? (Everyone who's started a business, I reckon.)
I need to check a few more facts regarding taxes and selling abroad since I'm about to start an Etsy shop.
My photo printer broke and I have been trying to find a new one but my demands are very high; I can't wait to make prints out of all my photographs and collages and paintings.
If I dare say it I'm almost there.

I have made some changes on my blog; don't know if you can spot them but I added the "about" page in the right-hand column and shifted things around a bit.
Några nya bilder till, något mörkare.
Jag håller på att förbereda mitt företag. Vem kunde ana att det var så mycket att göra? (Alla som startat företag, antar jag.)
Jag behöver kolla upp några fakta till när det gäller skatter och att sälja utomlands eftersom jag snart kommer att starta en butik via Etsy.
Min fotoskrivare gick sönder; jag har försökt att få tag på en ny men har väldigt höga krav. Vill få ut mina fotografier och collage och allting i verkligheten så snart som möjligt.
Om jag törs säga det så är jag nästan framme.

Jag har ändrat lite i bloggen, lagt till information om mig och afiori där uppe till höger, stuvat om en del. Maria-Thérèse Andersson afiori
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig