afiori

Maria-Thérèse Sommar, fotograf och författare i Härnösand och Höga Kusten

Saturday, February 28, 2009

In the studio / I ateljén
planner I made for myself / planeringskalender som jag gjort till mig själv
current nightly journal / nuvarande nattlig dagbok. Nattbok?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig