Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, February 28, 2009

In the studio / I ateljén
planner I made for myself / planeringskalender som jag gjort till mig själv
current nightly journal / nuvarande nattlig dagbok. Nattbok?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig