Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, February 3, 2009

Hoping for spring, dreaming of summer, hoppas på våren och drömmer om sommaren

Look! These are for real, growing outside, in Härnösand, still lots of snow and months to go until spring but look! / Titta! De här är på riktigt, de växer här ute, i Härnösand, fortfarande massor av snö och månader kvar tills det blir vår men ändå, titta här! - Maria-Thérèse Andersson afiori

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig