Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Thursday, February 12, 2009

Hello, hello!


I am in the midst of creating lovely things to put in my online shop which opens NEXT WEEK! Finally! There will be art, photographs, notebooks and a bit of jewellery! Unless there are more technical difficulties I will be ready for business on Tuesday. My new photo printer is phenomenal so trust me - you'll want to see my photographs and collages in real life! :)

Jag är mitt i skapandet av fina saker att ha i min internetbutik som öppnar NÄSTA VECKA! Äntligen! Det kommer att finnas konst, fotografier, anteckningsböcker och lite smycken! Om det inte inträffar ännu fler tekniska problem är jag redo för business på tisdag. Min nya fotoskrivare är fenomenal, så tro mig - ni kommer att vilja se mina fotografier och collage på riktigt! :)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig