Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, November 30, 2012

Up in the air above the Christmas tree / Ovanför julgranen


Today I woke up early (after late night work) but for a good reason: to shoot the town's big Christmas tree from above! It was for an article here and the accompanying Facebook album. It was great fun to go up in the crane; I like heights!

I dag vaknade jag tidigt (efter sent kvällsjobb) men av en bra anledning: jag skulle nämligen fotografera den stora julgranen på torget i Härnösand - uppifrån! Det var till en artikel på harnosandsforetag.se och tillhörande album på Facebook. Det var jättekul att åka upp i kranen; jag gillar höjder! 


It was c-c-c-cold and windy up there.
Det var k-k-k-kallt och blåste jättemycket.Share:

Thursday, November 29, 2012

Name change / Namnbyte

Those of you who know me on Facebook already know that I am about to change my last name! It will take a couple more days until it is legally changed. I'm changing from Andersson to Sommar, which was my grandmother's maiden name. Sommar means summer in Swedish and also happens to be my favourite season and it's so much prettier than Ihatewinter. So, my name is Maria-Thérèse Sommar, formerly known as Maria-Thérèse Andersson, still head of afiori. Summer forever! :)

Ni som känner mig på Facebook vet redan att jag håller på att byta efternamn! Det kommer att ta ett par dagar till innan det är lagligen ändrat. Jag byter alltså från Andersson till Sommar, vilket var min farmors namn som ogift. Sommar är ju dessutom min favoritårstid och mycket finare att heta än Jaghatarvintern ;) Jag heter alltså Maria-Thérèse Sommar, tidigare Maria-Thérèse Andersson, fortfarande boss på afiori. Sommar för alltid!


Share:

Friday, November 23, 2012

Die Fledermaus, The Bat, Läderlappen


Yesterday I was invited to the dress rehearsal of operetta Die Fledermaus (The Bat) here in Härnösand and it was great fun! Performed by the young opera students of Kapellsberg music school. Lots of gorgeous outfits which made me want to tie headbands that way around my head like a 20s gal. These are a couple of pics I took with my mobile phone.
I går fick jag komma på genrep av operetten Läderlappen här i Härnösand, med Kapellsbergs musiklinje och deras nya koncept Härnösands Operamathus på St Petrilogen. Själv tar jag gärna mina operetter utan mat, så genrep passade utmärkt för min del och det var jätteroligt! Blev också riktigt inspirerad att knyta hårband runt huvudet åt det hållet, som en äkta 20-talsdam. Detta är ett par bilder jag tog med mobilen. 


Share:

Monday, November 19, 2012

Super easy, healthy food tip / Jätteenkelt tips på nyttig mat

I bet you thought I only eat pink pastries and stuff, but to be able to eat all those pastries you gotta eat a lot of vegetables. I'm not a very domestic person and sometimes I'm barely even home, but a while ago I had a really good idea. Here goes: chop lots of vegetables, make a salad and put it in a food container. Here I used cucumber, tomato, jalapeño, black pepper and pickled cucumber but I just use whatever I have on hand. THEN...
Ni kanske tror att jag bara äter rosa bakelser och så, men för att orka äta massa bakelser måste man äta mycket grönsaker. Jag är ingen riktig hushållsperson och periodvis knappt hemma, men för ett tag sedan kom jag på en jättebra idé. Så här: man hackar en massa grönsaker till en sallad. Här använde jag gurka, tomat, jalapeño, saltgurka och svartpeppar men om jag hade haft lök, oliver och salladsblad hade jag stoppat i dem också; det är bara att ta vad man känner för. SEDAN...


...you put it on a sandwich with cheese or hummus or whatever floats your boat...
...lägger man salladen på en macka tillsammans med ost eller hummus eller vad man nu känner för...


...and then you pour it onto your dinner; this here is rice with mushrooms and hummus and veggie beef burgers my mum made...
...och sedan häller man det över middagen; här är det ris med svamp och hummus och vegobiffar som min mamma tillverkat...


And you only have to chop vegetables once to do several meals. Perfect for the lazy cook ;) 
Och man måste bara hacka grönsaker en gång för att göra flera sorters mat. Perfekt om man är lat! ;) 


Share:

Saturday, November 17, 2012

Working / Jobbar

I still have a silly cold but am working on a new series of photographs (art photography) and am very inspired, since I blurted something out on Facebook and got an idea... I should get back to work.
Jag har fortfarande en fånig snuva men nu jobbar jag med en ny serie bilder (konstfoto) och är jätteinspirerad, efter att ha slängt ur mig något på Facebook som gav mig en idé... Så... Jag ska återgå till arbetet.

Share:

Wednesday, November 14, 2012

Staying in / Stannar inne

I'm a little bit under the weather (just the common cold)...
Jag är lite småsjuk (bara förkyld)...

...keeping warm and trying to cure myself with various things and cookies my mum baked ;)
...håller mig varm, kurerar mig med diverse saker och kakor som min mamma bakat ;)


Yesterday I got a present in the mail! Yay! I happen to know the writer.
I går fick jag ett paket med posten, hurra! Jag råkar känna författaren.


Went for a walk when the sun was shining...
Gick en promenad när solen sken...


I'm really glad I didn't have any meetings Monday - Wednesday and that I'm my own boss so I can just shift a few things around and work when I can! If my nose wasn't tickling so badly I'd be able to work on my own art.
Som tur var hade jag inga möten inbokade måndag - onsdag och eftersom jag är min egen chef funkar det att jag lägger om lite saker och jobbar när jag kan. Synd bara att det kittlar så idiotiskt i näsan att jag inte kan koncentrera mig och jobba på med mina egna bilder eller så.


I'm watching films and reading. Really liked Wanderlust (funny!) and Columbus Circle (smart and clever thriller). Have yet to watch The Artist.
Jag kollar på film och läser. Tyckte riktigt bra om Wanderlust (jätterolig!) och Columbus Circle, en listig och snygg thriller. Ska kolla på The Artist senare.


Share:

Monday, November 12, 2012

A short trip / En liten resa


I recently went to Stockholm to go to the opening of an exhibition and a couple of concerts. I took the bus (5,5 hours one way) and just spent the day there - I do this sometimes - and actually had time to do a lot of things... Unfortunately, the weather was quite bad - as usual when I'm in Stockholm - so I had to buy gloves and an umbrella the first thing I did. Found some cute ones. The gloves work with touch phones.

Jag var nyligen till Stockholm över dagen för att gå på vernissage och ett par konserter. Tog bussen fram och tillbaka (5,5 timmar enkel resa) - jag gör sånt ibland - och hann med en hel del saker! Tyvärr var det riktigt dåligt väder - som vanligt när jag är i Stockholm - så jag fick köpa vantar och paraply det första jag gjorde. Hittade fina grejer och vantarna funkar med min iphone.  


It was early morning when I left Härnösand...
Det var tidig morgon när jag åkte från Härnösand...


I went to the dress rehearsal of an opera recital by a guy I know a little bit and it was really good...
Jag var på genrepet för en examenskonsert (opera) med en grabb som jag är lite bekant med och det var riktigt bra...


Then I went to the opening of wonderful artist Sara-Vide Ericson's exhibition While Unconscious. Her paintings were huge and I like them a lot. It was great fun to meet her in real life after facebooking and stuff.
Därefter var jag på vernissage för begåvade konstnären Sara-Vide Ericsons utställning While Unconscious på Galleri Magnus Karlsson. Målningarna var STORA och jag gillade dem jättemycket. Kul att träffa henne i verkligheten också efter att ha facebookat och så.
Later in the evening, I went to a piano / book performance and enjoyed the music a lot before I had to hurry to the night bus. It was a super nice day!
Senare på kvällen var jag på en piano- och bokafton och njöt av väldigt bra musik innan jag var tvungen att skynda till nattbussen. Jättetrevlig dag! 

Maria-Thérèse Sommar
Share:

Monday, November 5, 2012

November

It's oh so dark, pitch black before 4 p.m. I go for walks when there's still daylight and stuff and complain to people about the darkness. Here are some dark flowers for ya.
Det är jättemörkt före klockan fyra, jag går promenader medan det fortfarande är ljust och sånt och klagar till folk på mörkret. Här lite mörkerblommor.


Foto: Maria-Thérèse Sommar


Share:

Saturday, November 3, 2012

A party rat with a party hat and a night on the town / En kväll på stan och en partyråtta med partyhatt


Last night was weird. After a super dark, dreary day, my pal Maria and I went out to have some fun: first, music night at a restaurant / café called Mormor Hilmas (grandma Hilma's) where we sat in a window on little rugs and had cake and wine for dinner. 
Det var en konstig kväll i går. Efter en mycket mörk och seg dag var jag ut med den förträffliga Maria för att ha lite kul. Först - musikkväll på Mormor Hilmas. Vi satt i ena fönstret på liksom en fönsterbänk med små trasmattor, loove, och åt kaka med vin till middag.Then we went to see Skyfall in a super hot cinema. Seriosly very warm; we tried not to panic and eventually the air was switched on. I think I will write about the movie in another post because I have some pretty strong opinions. Then... we went to the nightclub at Svensson's bar and there were about four other people at first but around 1 a.m. more people showed up for the last hour of partying. Not just people but also an evil clown and a rat with a party hat! Or is it a rat? I don't know. We don't know. 

Därefter gick vi och såg Skyfall i en jättehet biograf. Det var på allvar väldigt varmt; man fick försöka låta bli att få panik och till slut kom det luft. Sedan knallade vi vidare till Svenssons bar där det var nattklubb med cirka fyra andra gäster till en början, men runt klockan ett började folk dyka upp för den sista möjliga partytimmen. Inte bara folk utan även en elak clown och en partyråtta med partyhatt på huvudet. Eller är det en råtta? Alltså jag vet inte, jag vet bara inte. 
A cap-wearing boy brought it and carried it on his shoulder. Maria thought maybe he was trying to get girls that way. I really don't know. Then people started to dance with the party rat with the party hat. There was also a fight between two women and lots of broken glass, and what's worse, a very young girl who was very under the influence of something and everyone could see she wasn't wearing knickers. Let's leave it at that; my friend and a man we didn't know went to get security and to tell the girl she was on display. There was a sort of strange mood to the entire evening, but we enjoyed ourselves nonetheless and bartender girl made me a perfect Red Passion drink. And we got umbrellas; we needed fun drinks to cheer up in the midst of weirdness, I think. 

En kepspojke hade med sig den på axeln. Maria tror att han kanske försökte få tjejer med hjälp av den. Vi vet inte vad det där var. Sedan började folk dansa med partyråttan med partyhatt. Och så blev det slagsmål mellan två brudar, massa krossat glas, men vad värre är, en mycket ung tjej som satt och visade för alla att hon inte hade trosor på sig och hon var uppenbart väldigt påverkad av något. Mer än så ska jag inte säga om hur hon såg ut, Maria och en man gick och sa till tjejen att allt syntes och hämtade en vakt. Det var på något sätt en konstig stämning hela kvällen, mycket märkligt, men vi hade ändå kul tillsammans och bartender-Amanda blandade en jättegod Red Passion till mig. Och vi fick paraplyer; vi behövde roliga drinkar för att muntra upp oss i all märklighet.
fierce dancers!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig