Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, November 5, 2012

November

It's oh so dark, pitch black before 4 p.m. I go for walks when there's still daylight and stuff and complain to people about the darkness. Here are some dark flowers for ya.
Det är jättemörkt före klockan fyra, jag går promenader medan det fortfarande är ljust och sånt och klagar till folk på mörkret. Här lite mörkerblommor.


Foto: Maria-Thérèse Sommar


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig