Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, November 12, 2012

A short trip / En liten resa


I recently went to Stockholm to go to the opening of an exhibition and a couple of concerts. I took the bus (5,5 hours one way) and just spent the day there - I do this sometimes - and actually had time to do a lot of things... Unfortunately, the weather was quite bad - as usual when I'm in Stockholm - so I had to buy gloves and an umbrella the first thing I did. Found some cute ones. The gloves work with touch phones.

Jag var nyligen till Stockholm över dagen för att gå på vernissage och ett par konserter. Tog bussen fram och tillbaka (5,5 timmar enkel resa) - jag gör sånt ibland - och hann med en hel del saker! Tyvärr var det riktigt dåligt väder - som vanligt när jag är i Stockholm - så jag fick köpa vantar och paraply det första jag gjorde. Hittade fina grejer och vantarna funkar med min iphone.  


It was early morning when I left Härnösand...
Det var tidig morgon när jag åkte från Härnösand...


I went to the dress rehearsal of an opera recital by a guy I know a little bit and it was really good...
Jag var på genrepet för en examenskonsert (opera) med en grabb som jag är lite bekant med och det var riktigt bra...


Then I went to the opening of wonderful artist Sara-Vide Ericson's exhibition While Unconscious. Her paintings were huge and I like them a lot. It was great fun to meet her in real life after facebooking and stuff.
Därefter var jag på vernissage för begåvade konstnären Sara-Vide Ericsons utställning While Unconscious på Galleri Magnus Karlsson. Målningarna var STORA och jag gillade dem jättemycket. Kul att träffa henne i verkligheten också efter att ha facebookat och så.
Later in the evening, I went to a piano / book performance and enjoyed the music a lot before I had to hurry to the night bus. It was a super nice day!
Senare på kvällen var jag på en piano- och bokafton och njöt av väldigt bra musik innan jag var tvungen att skynda till nattbussen. Jättetrevlig dag! 

Maria-Thérèse Sommar
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig