Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, November 3, 2012

A party rat with a party hat and a night on the town / En kväll på stan och en partyråtta med partyhatt


Last night was weird. After a super dark, dreary day, my pal Maria and I went out to have some fun: first, music night at a restaurant / café called Mormor Hilmas (grandma Hilma's) where we sat in a window on little rugs and had cake and wine for dinner. 
Det var en konstig kväll i går. Efter en mycket mörk och seg dag var jag ut med den förträffliga Maria för att ha lite kul. Först - musikkväll på Mormor Hilmas. Vi satt i ena fönstret på liksom en fönsterbänk med små trasmattor, loove, och åt kaka med vin till middag.Then we went to see Skyfall in a super hot cinema. Seriosly very warm; we tried not to panic and eventually the air was switched on. I think I will write about the movie in another post because I have some pretty strong opinions. Then... we went to the nightclub at Svensson's bar and there were about four other people at first but around 1 a.m. more people showed up for the last hour of partying. Not just people but also an evil clown and a rat with a party hat! Or is it a rat? I don't know. We don't know. 

Därefter gick vi och såg Skyfall i en jättehet biograf. Det var på allvar väldigt varmt; man fick försöka låta bli att få panik och till slut kom det luft. Sedan knallade vi vidare till Svenssons bar där det var nattklubb med cirka fyra andra gäster till en början, men runt klockan ett började folk dyka upp för den sista möjliga partytimmen. Inte bara folk utan även en elak clown och en partyråtta med partyhatt på huvudet. Eller är det en råtta? Alltså jag vet inte, jag vet bara inte. 
A cap-wearing boy brought it and carried it on his shoulder. Maria thought maybe he was trying to get girls that way. I really don't know. Then people started to dance with the party rat with the party hat. There was also a fight between two women and lots of broken glass, and what's worse, a very young girl who was very under the influence of something and everyone could see she wasn't wearing knickers. Let's leave it at that; my friend and a man we didn't know went to get security and to tell the girl she was on display. There was a sort of strange mood to the entire evening, but we enjoyed ourselves nonetheless and bartender girl made me a perfect Red Passion drink. And we got umbrellas; we needed fun drinks to cheer up in the midst of weirdness, I think. 

En kepspojke hade med sig den på axeln. Maria tror att han kanske försökte få tjejer med hjälp av den. Vi vet inte vad det där var. Sedan började folk dansa med partyråttan med partyhatt. Och så blev det slagsmål mellan två brudar, massa krossat glas, men vad värre är, en mycket ung tjej som satt och visade för alla att hon inte hade trosor på sig och hon var uppenbart väldigt påverkad av något. Mer än så ska jag inte säga om hur hon såg ut, Maria och en man gick och sa till tjejen att allt syntes och hämtade en vakt. Det var på något sätt en konstig stämning hela kvällen, mycket märkligt, men vi hade ändå kul tillsammans och bartender-Amanda blandade en jättegod Red Passion till mig. Och vi fick paraplyer; vi behövde roliga drinkar för att muntra upp oss i all märklighet.
fierce dancers!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig