Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, November 14, 2012

Staying in / Stannar inne

I'm a little bit under the weather (just the common cold)...
Jag är lite småsjuk (bara förkyld)...

...keeping warm and trying to cure myself with various things and cookies my mum baked ;)
...håller mig varm, kurerar mig med diverse saker och kakor som min mamma bakat ;)


Yesterday I got a present in the mail! Yay! I happen to know the writer.
I går fick jag ett paket med posten, hurra! Jag råkar känna författaren.


Went for a walk when the sun was shining...
Gick en promenad när solen sken...


I'm really glad I didn't have any meetings Monday - Wednesday and that I'm my own boss so I can just shift a few things around and work when I can! If my nose wasn't tickling so badly I'd be able to work on my own art.
Som tur var hade jag inga möten inbokade måndag - onsdag och eftersom jag är min egen chef funkar det att jag lägger om lite saker och jobbar när jag kan. Synd bara att det kittlar så idiotiskt i näsan att jag inte kan koncentrera mig och jobba på med mina egna bilder eller så.


I'm watching films and reading. Really liked Wanderlust (funny!) and Columbus Circle (smart and clever thriller). Have yet to watch The Artist.
Jag kollar på film och läser. Tyckte riktigt bra om Wanderlust (jätterolig!) och Columbus Circle, en listig och snygg thriller. Ska kolla på The Artist senare.


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig