Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Saturday, November 17, 2012

Working / Jobbar

I still have a silly cold but am working on a new series of photographs (art photography) and am very inspired, since I blurted something out on Facebook and got an idea... I should get back to work.
Jag har fortfarande en fånig snuva men nu jobbar jag med en ny serie bilder (konstfoto) och är jätteinspirerad, efter att ha slängt ur mig något på Facebook som gav mig en idé... Så... Jag ska återgå till arbetet.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig