Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 31, 2011

Great new ideas at 3 a.m. / Jättebra nya idéer klockan tre på morgonen


Do you ever get those? You're supposed to... sleep, perhaps, after going to a music festival and having fun with lovely company but there's a lot of exhibition work left to do before Tuesday... Suddenly, bam! an idea which ties the exhibition together. All very nice, but it is perhaps not such a good idea to start to alter already finished work at 3 a.m. When you wake up, some things look... not so good anymore. Others actually work. Next time, I'll stay up longer :)
Får ni sådana ibland? När man egentligen borde... sova, kanske, efter att man varit på musikkalaset Broöppning och haft kul tillsammans med fantastiskt sällskap men har en hel del kvar att göra inför utställning som börjar på tisdag... Och plötsligt, pang! en idé som knyter ihop hela utställningen. Jättebra allting, men det är inte alltid smart att börja ändra på saker som redan är klara när klockan är tre på morgonen. När man sedan vaknar ser en del saker... inte så bra ut längre, men andra funkar faktiskt. Nästa gång provar jag att vara vaken längre :)
Share:

Friday, July 29, 2011

Next week... exhibition, afiori at Kaisa-Marja / Nästa vecka... utställning, afiori hos Kaisa-Marja

During August I will exhibit some of my work and sell notebooks and jewellery that I make in this beautiful new shop called Kaisa-Marja in Sundsvall. You can really tell that Kaisa-Marja has picked out things she loves for her shop; it's quite special and when I went there to have a look at the space I couldn't stop playing with everything - which is why I'm not showing you photos of the white walls which really do exist! There were just so many fun little things... Plants and toys and art supplies and artwork and coffee and biscuits... Everything so well-organised. Have a look!
I augusti kommer jag att ställa ut en del av mina fotografier och sälja anteckningsböcker och smycken som jag gör i en jättefin ny butik, Kaisa-Marja, i Sundsvall på Trädgårdsgatan 11. Det märks verkligen att Kaisa-Marja har valt ut saker som hon verkligen gillar till butiken; den är väldigt speciell och när jag besökte den för att se hur allt såg ut kunde jag nästan inte sluta leka med alla grejer. Därför kommer här inga bilder på de vita väggar som faktiskt finns där! Det fanns helt enkelt för många roliga små saker... Växter och leksaker och konstnärsmaterial och kaffe och kakor... Allt väldigt välordnat. Titta! Öppet tisdag - lördag kl 12-18; utställning börjar alltså på tisdag.

 
I'm creating some jewellery with my photographs and collages behind glass... Haven't yet put any of these in my shop since I'm now actively looking for another marketplace than Etsy due to their recent behaviour. Should you be interested in a necklace, or if you know a shop where you think they would fit in, please e-mail me at info@afiori.com.
Jag håller på att tillverka smycken med mina fotografier och collage bakom glas. Har inte lagt in dem i min butik än eftersom jag nu aktivt letar efter något annat ställe att sälja på än Etsy på grund av hur de betett sig den senaste tiden. Om du är intresserad av ett fotosmycke eller vet någon butik där de skulle passa in, maila mig på info@afiori.com.

I make the necklaces from nickel- and lead free metal, glass and mini prints of my images.
Jag gör halsbanden av nickel- och blyfri metall, glas och miniatyrer av mina bilder.
Share:

Tuesday, July 26, 2011

Today / I dag
A swim in the sea. Finally another warm day but cold, cold water. Summer too short, too cold.
En simtur i havet. Äntligen en varm dag igen men kallt, kallt vatten. Sommar för kort, för kall.

Share:

Monday, July 25, 2011

When vampires sing / När vampyrer sjunger


We had such fun Saturday night performing at the festival. I was oddly calm the entire day and evening but when I stepped onto the stage - even calmer. Weird! It was as if I had swallowed the world's biggest chill pill when in fact I had only had a sandwich, a banana, coffee and mineral water. It was the first time I sang this kind of music (I'm more towards musical / classical) except for the maybe seven times we practised with the band - of which we could only hear ourselves during the last two tries - and the most difficult thing was singing in microphones which weren't adjusted for us and we didn't get to try them first... There was a lot of feedback so I was standing in the midst of crazy beeping noises. But I do think we rocked it, especially considering the circumstances. We'd never done anything like this before.

Vi hade så kul natten till söndag när vi uppträdde på Härnösands stadsfest. Jag var underligt lugn hela dagen och kvällen men när jag klev upp på scenen - blev jag ännu lugnare. Skumt! Det var som om jag fått världens största lugnande piller men det enda jag hade svalt var en smörgås, en banan, kaffe och mineralvatten. Det var första gången jag sjöng den här sortens musik (jag är mer åt musikal / klassiskt) förutom de cirka sju gånger vi övat med bandet - varav fem nästan utan att höra oss själva! - och det svåraste var att sjunga i mikrofoner som inte var inställda för oss och som vi inte heller fick prova i förväg... Det var en massa rundgång så jag stod mitt i en kakafoni av galna pipljud. MEN jag tycker vi rockade, särskilt med tanke på omständigheterna. Vi hade aldrig gjort något liknande tidigare.photos by Joacim Hägglund + screenshotsWe haven't been youtubed yet but here are a couple of video clips (with very poor sound).
Vi har inte hamnat på youtube än men här är ett par videoklipp (med väldigt dåligt ljud)

1. Before the show / före spelningen

2. Camilla + Maria-Thérèse singing The Eyes by Dio 
Share:

Sunday, July 24, 2011

Tonight I am a rock star
 

I am - we are
see you later

Share:

Friday, July 22, 2011

Almost a vampire / Nästan vampyr

photos by Veronica Wadebeck


I had just finished putting these photos together when I heard the news about the horrible events in Norway today. And here I am pretending to be a vampire. Photos from today's rehearsal, the last before tomorrow night when we'll perform songs from Master of the Moon at the music festival. The girl giving you the finger is doing so because she drew a tiny vampire on her nail.
Will be wearing these clothes (below) but very heavy make-up done by a theatre make-up artist. The beautiful sterling silver cross was sent to me by lovely blog reader Betty.
Jag hade precis satt ihop dessa bilder när jag hörde på nyheterna om de hemska händelserna i Norge i dag. Och här står jag och låtsas vara vampyr. Bilder från dagens genrep, det sista före i morgon när vi kommer att uppträda med musik ur Master of the Moon på stadsfesten. Tjejen som visar långfingret gör det för att hon ritat en liten vampyr på nageln.
Kommer att ha dessa kläder men väldigt mycket smink som kommer att fixas av en sminkör. Det fina silverkorset fick jag av en bloggläsare i USA, Betty.


Share:

Thursday, July 21, 2011

Becoming a vampire / Att bli vampyr


On Saturday I'll be performing songs from the upcoming movie Master of the Moon along with my vampire pals at a festival. Tomorrow is the last day of rehearsals and I hear the TV news are coming... Eeek! There's also a radio interview tomorrow with the producer. We haven't had much time to practise with each other and with the band but hopefully it will all come together tomorrow and Saturday. Keep your fingers crossed! (Filming hasn't started yet; we're "only" rehearsing for the music festival.)
På lördag kommer jag att vara med och framföra sånger ur den kommande filmen Master of the Moon på Härnösands stadsfest tillsammans med mina vampyrkamrater. I morgon är sista gången vi kan öva med bandet och jag har hört att TV-nyheterna kommer... Piiip! Det kommer även en radiointervju i morgon med producenten. Vi har inte haft så mycket tid att träna tillsammans med varandra och med bandet men förhoppningsvis kommer allt hinna bli bra i morgon och på lördag. Håll tummarna! (Vi har inte börjat filma än utan tränar "bara" för stadsfesten.)
Share:

Wednesday, July 20, 2011

Where I'd like to sit / Där jag gärna skulle sitta


Share:

Monday, July 18, 2011

More Ladurée and the best pizza in Paris / Mer Ladurée och bästa pizzan i Paris

A wonderful violet cream puff pastry... En ljuvlig violkrämfluffbakelse...


in there... där inne...


and at night, pizza at Dolce Vita, 30 Rue Muller, beneath Sacre Coeur on the left. Pizza in Paris, when I've been in Rome and Rimini? Well, yes! This is the place I found last year after leaving another restaurant (Florence something?) nearby when they moved me to the worst possible table because I was dining alone. In this place, though, they'll give you the best table and also the best darn pizza during the entire trip (the Provencal, with garlic and herbs). They also ask whether or not you want cheese if you order something vegetarian. Super nice staff as well.
och på natten, pizza på Dolce Vita, 30 Rue Muller, nedanför Sacre Coeur till vänster. Pizza i Paris, när jag varit i Rimini och Rom? Javisst! Det här stället hittade jag förra året efter att ha varit på en annan restaurang i närheten först (Florence... någonting) och gått därifrån då de flyttade mig till det sämsta bordet eftersom jag åt ensam! Här, däremot, får man bästa bordet och dessutom godaste pizzan på hela resan (Provencale, med örter och vitlök). Dessutom frågar de om man äter ost när man beställer något vegetariskt. Jättetrevlig personal också.

Share:

Sunday, July 17, 2011

No sooner had I landed... / Knappt hade jag landat...

...than it was time to shoot a wedding! Photos taken yesterday at the High coast. ...förrän det var dags att fotografera ett bröllop! Fotografier tagna i går vid Höga kusten.
I know Swedish readers (and perhaps others too!) will recognise the man who performed the ceremony! Well-known politician. Jag vet att svenska läsare (och kanske andra!) kommer att känna igen mannen som förrättade vigseln, en välkänd politiker.

Share:

Friday, July 15, 2011

Paris part 3: around town / Paris del 3: på stan

A hot couple and a vintage fire truck... Ett hett kärlekspar och en gammal brandbil...


Notre Dame


Share:

Thursday, July 14, 2011

Paris part 2: Paris Opéra, Paris night

/ / uppdatering november 2017: jag följde inte med till lägenheten; jag är inte en av de som berättar i DN.


Today I went to the beautiful Paris Opéra... This is the outside balcony and then the view...
I dag var jag till den tjusiga operan i Paris... Detta är balkongen och utsikten...


Inside the opera / inne i operan


Chagall! ♥♥♥


I kept thinking of Phantom of the Opera, which was the first musical I ever saw when I was little, and wanted to see if there really were lots of floors underground!
Jag tänkte på Phantom of the Opera, den första musikal jag såg, när jag var liten, och önskade att jag kunde få se om det verkligen fanns massa våningar under marken!Tonight I went out for drinks with a Swedish - French artist and director, who happened to be at his Paris apartment, at a very cosy bar filled with books and artistic people! We chatted with a French filmmaker who is going to Östersund, Sweden tomorrow (close to where I come from!)
I natt var jag på en mycket mysig bar fylld med böcker och konstnärliga personer och drack vin tillsammans med Jean Claude Arnault, en svensk - fransk konstnär och regissör m.m. som råkade vara i sin parisiska lägenhet! Vi pratade lite med en fransk filmare som ska åka till Östersund i morgon!


Bon nuit!


Share:

Tuesday, July 12, 2011

Hello from Paris! Ladurée, macarons, Tuileries

I can't believe I was in Rome this morning. Slept for 1,5 hours (!) last night, was picked up by taxi at 4.15 a.m... and left for Paris. At least that's a good reason for not sleeping! What I told myself in order to get out of bed was... if you get up, you'll get to go to Paris and I'll take you to Ladurée. Ok? When I came to Paris it was cold and raining very heavily but it got better. I hurried to Ladurée!
Jag kan knappt fatta att jag var i Rom i morse. Sov 1,5 timmar (!) natten till i dag, hämtades upp av taxi kl 4.15... och åkte till Paris. Åtminstone en bra anledning till att inte sova! För att kunna ta mig upp ur sängen sa jag till mig själv: om du kliver upp så får du åka till Paris och jag tar med mig dig till Ladurée. Ok? När jag kom fram till Paris var det kallt och hällregnade men det blev bättre. Jag skyndade mig till Ladurée!


 
I sat in their beautiful gold room and had this delicious strawberry / coconut pastry and very tasty black coffee.
Jag satt i deras tjusiga guldrum och åt den här delikata jordgubbs- och kokosbakelsen och drack väldigt gott svart kaffe.

Ladurée Paris


Then I had these for dessert (below)... but I bought mine at Pierre Hermé.
Sedan åt jag dessa till efterrätt (nedan)... men jag köpte mina på Pierre Hermé.
macarons

I sat in the Tuileries and saw the Eiffel tower and it was oh so blogtastic except I must say macarons are not really my thing! My eyes want them though.
Jag satt i Tuilerierna och såg Eiffeltornet och det var så bloggfantastiskt som det kan bli förutom att jag måste säga att macarons faktiskt inte är min grej! Det är bara mina ögon som vill ha dem.


The Tuilieries were very a fiori [with flowers, flowered]. / Tuilerierna var väldigt a fiori [med blommor, blomsterbeströdda].

Outside the Louvre, a man was feeding birds. / Utanför Louvren var det en man som matade fåglar.


Then... Do you recognise this carousel? Oh yes, from my series The Abandoned Amusement park.
Och sedan... Känner ni igen karusellen? Just det, från min bildserie Den övergivna nöjesparken.


I've managed to get some decent work done on this trip, I think, despite sleeping extra little. Please send me some sleep vibes for tonight so I'll have lots and lots of photo energy tomorrow - and I'm also going to visit Ladurée just to make sure.
Jag tror att jag fått en hel del skapliga saker gjorda under denna resa, jobbmässigt, trots att jag sovit extra lite. Vänligen skicka lite sömnvibbar i natt så jag har massa fotoenergi i morgon. Tänker också besöka Ladurée igen för att vara på den säkra sidan.
Share:

Rome part 4: The cutest shop in Rome / Rom del 4: Sötaste affären i Rom

I'm not much of a shopper but me oh my, look at this pink white chandeliered tiara hello kitty paradise! Click the pictures to enlarge.
Jag är inte mycket till shoppare, men herreje och kära någon, titta på detta rosavita kristallkroniga tiara- och hello kittyparadis! Klicka på bilderna för att förstora.

Wall after wall filled with hair clips, headbands, tiaras...
Vägg efter vägg full av hårspännen, diadem, tiaror...

What I bought? A wallet! I actually needed one. Have you ever seen such a good match - the shopping bag, the little box, the wallet and my dress - which I bought in Rimini? (This means I have bought a total of two things.)
Vad jag köpte? En plånbok! Behövde faktiskt en ny. Har ni någonsin sett något matcha så bra - kassen, den lilla asken, plånboken och min klänning - som jag köpte i Rimini? (Detta betyder att jag inhandlat två saker totalt.)


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig