Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, July 25, 2011

When vampires sing / När vampyrer sjunger


We had such fun Saturday night performing at the festival. I was oddly calm the entire day and evening but when I stepped onto the stage - even calmer. Weird! It was as if I had swallowed the world's biggest chill pill when in fact I had only had a sandwich, a banana, coffee and mineral water. It was the first time I sang this kind of music (I'm more towards musical / classical) except for the maybe seven times we practised with the band - of which we could only hear ourselves during the last two tries - and the most difficult thing was singing in microphones which weren't adjusted for us and we didn't get to try them first... There was a lot of feedback so I was standing in the midst of crazy beeping noises. But I do think we rocked it, especially considering the circumstances. We'd never done anything like this before.

Vi hade så kul natten till söndag när vi uppträdde på Härnösands stadsfest. Jag var underligt lugn hela dagen och kvällen men när jag klev upp på scenen - blev jag ännu lugnare. Skumt! Det var som om jag fått världens största lugnande piller men det enda jag hade svalt var en smörgås, en banan, kaffe och mineralvatten. Det var första gången jag sjöng den här sortens musik (jag är mer åt musikal / klassiskt) förutom de cirka sju gånger vi övat med bandet - varav fem nästan utan att höra oss själva! - och det svåraste var att sjunga i mikrofoner som inte var inställda för oss och som vi inte heller fick prova i förväg... Det var en massa rundgång så jag stod mitt i en kakafoni av galna pipljud. MEN jag tycker vi rockade, särskilt med tanke på omständigheterna. Vi hade aldrig gjort något liknande tidigare.photos by Joacim Hägglund + screenshotsWe haven't been youtubed yet but here are a couple of video clips (with very poor sound).
Vi har inte hamnat på youtube än men här är ett par videoklipp (med väldigt dåligt ljud)

1. Before the show / före spelningen

2. Camilla + Maria-Thérèse singing The Eyes by Dio 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig