Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, July 29, 2011

Next week... exhibition, afiori at Kaisa-Marja / Nästa vecka... utställning, afiori hos Kaisa-Marja

During August I will exhibit some of my work and sell notebooks and jewellery that I make in this beautiful new shop called Kaisa-Marja in Sundsvall. You can really tell that Kaisa-Marja has picked out things she loves for her shop; it's quite special and when I went there to have a look at the space I couldn't stop playing with everything - which is why I'm not showing you photos of the white walls which really do exist! There were just so many fun little things... Plants and toys and art supplies and artwork and coffee and biscuits... Everything so well-organised. Have a look!
I augusti kommer jag att ställa ut en del av mina fotografier och sälja anteckningsböcker och smycken som jag gör i en jättefin ny butik, Kaisa-Marja, i Sundsvall på Trädgårdsgatan 11. Det märks verkligen att Kaisa-Marja har valt ut saker som hon verkligen gillar till butiken; den är väldigt speciell och när jag besökte den för att se hur allt såg ut kunde jag nästan inte sluta leka med alla grejer. Därför kommer här inga bilder på de vita väggar som faktiskt finns där! Det fanns helt enkelt för många roliga små saker... Växter och leksaker och konstnärsmaterial och kaffe och kakor... Allt väldigt välordnat. Titta! Öppet tisdag - lördag kl 12-18; utställning börjar alltså på tisdag.

 
I'm creating some jewellery with my photographs and collages behind glass... Haven't yet put any of these in my shop since I'm now actively looking for another marketplace than Etsy due to their recent behaviour. Should you be interested in a necklace, or if you know a shop where you think they would fit in, please e-mail me at info@afiori.com.
Jag håller på att tillverka smycken med mina fotografier och collage bakom glas. Har inte lagt in dem i min butik än eftersom jag nu aktivt letar efter något annat ställe att sälja på än Etsy på grund av hur de betett sig den senaste tiden. Om du är intresserad av ett fotosmycke eller vet någon butik där de skulle passa in, maila mig på info@afiori.com.

I make the necklaces from nickel- and lead free metal, glass and mini prints of my images.
Jag gör halsbanden av nickel- och blyfri metall, glas och miniatyrer av mina bilder.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig