Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 17, 2011

No sooner had I landed... / Knappt hade jag landat...

...than it was time to shoot a wedding! Photos taken yesterday at the High coast. ...förrän det var dags att fotografera ett bröllop! Fotografier tagna i går vid Höga kusten.
I know Swedish readers (and perhaps others too!) will recognise the man who performed the ceremony! Well-known politician. Jag vet att svenska läsare (och kanske andra!) kommer att känna igen mannen som förrättade vigseln, en välkänd politiker.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig