Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Sunday, July 31, 2011

Great new ideas at 3 a.m. / Jättebra nya idéer klockan tre på morgonen


Do you ever get those? You're supposed to... sleep, perhaps, after going to a music festival and having fun with lovely company but there's a lot of exhibition work left to do before Tuesday... Suddenly, bam! an idea which ties the exhibition together. All very nice, but it is perhaps not such a good idea to start to alter already finished work at 3 a.m. When you wake up, some things look... not so good anymore. Others actually work. Next time, I'll stay up longer :)
Får ni sådana ibland? När man egentligen borde... sova, kanske, efter att man varit på musikkalaset Broöppning och haft kul tillsammans med fantastiskt sällskap men har en hel del kvar att göra inför utställning som börjar på tisdag... Och plötsligt, pang! en idé som knyter ihop hela utställningen. Jättebra allting, men det är inte alltid smart att börja ändra på saker som redan är klara när klockan är tre på morgonen. När man sedan vaknar ser en del saker... inte så bra ut längre, men andra funkar faktiskt. Nästa gång provar jag att vara vaken längre :)
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig