Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, July 26, 2011

Today / I dag
A swim in the sea. Finally another warm day but cold, cold water. Summer too short, too cold.
En simtur i havet. Äntligen en varm dag igen men kallt, kallt vatten. Sommar för kort, för kall.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig