Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, November 30, 2009

Gammlia Julmarknad 2009, rabatt på anteckningsböcker, scrapbooks, konstfotografier från afiori / Special offer at the Christmas fair

Klicka på bilden och skriv ut. En kupong per person, gäller på julmarknaden.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
GAMMLIA JULMARKNAD / Christmas fair
Västerbottens museum, Umeå
5-6 december kl. 11-16
Jag kommer att stå inne i muséet

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Västerbottens museum, evenemang Umeå, Gammlia, julmarknad, marknad, julmarknaden, julmarknader, december 2009, scrapbooking, album, journaling, journals, mixed paper books, blank books, notebooks, notebook, anteckningsbok, anteckningsböcker, konstfoto, konstfotograf, art photography, fine art photograph, photographer, Sweden, härnösand, Maria-Thérèse Andersson, Therese Andersson
main page of blog
(scroll down to see more of the books I made for the Christmas fair in Umeå)
till bloggens huvudsida
(scrolla ned för att se fler av mina böcker och konstfotografier som följer med till Umeå)
Share:

Sunday, November 29, 2009

Happy 1st advent, first lucia sighting / Glad första advent, första luciorna

Today is the first of advent; we've been looking at shop window displays and the Härnösand lucia candidates were presented. They walked around town holding torches and singing very quietly but later they each got a microphone. Here they are singing the lucia song (I only had my mobile phone). An elderly gentleman who was standing beside me sang along in case you wonder what's with the girls' voices.
Idag är första advent; vi har varit på skyltsöndag, tittat i butikernas fönster och sett Härnösands luciakandidater. De gick genom stan och höll i facklor och sjöng jättetyst men sedan fick de varsin mikrofon. Här en bit av luciasången (jag hade bara mobiltelefon). En äldre man som stod bredvid mig sjöng med om ni undrar vad det är med flickornas röster.
Santa, what are you doing? (See, we actually had some daylight today!) Tomten, vad gör du? (Titta, vi hade lite dagsljus idag!)


I shall now have some glögg and gingerbread and go back to work :) Lots more to do before the fair on Saturday and Sunday. I'll be going to Umeå before dark on Friday (i.e. early since I don't want to drive 3 hours in the dark) which means there are only four days left! Eeek!
Nu ska jag dricka lite glögg, äta pepparkakor och återgå till arbetet :) Massor att göra före marknaden på lördag och söndag. Jag kommer att åka till Umeå innan det blir mörkt på fredag (dvs tidigt eftersom jag inte vill köra 3 timmar i mörker) vilket betyder att det bara är fyra dagar kvar! Piiip!
Share:

Friday, November 27, 2009

New notebooks / Nya anteckningsböcker, Gammlia julmarknad Umeå 2009, scrapbooks i lantlig stil / shabby chic anteckningsbok


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
GAMMLIA JULMARKNAD / Christmas fair
Västerbottens museum, Umeå
5-6 december kl. 11-16
Jag kommer att stå inne i muséet
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Yesterday I was sorting through papers and started to look at different shades of white, ivory, natural papers and so on and decided to make some books in various shades of white. A bit more minimalist than my usual books.
Igår sorterade jag papper och började titta på olika nyanser av vitt, elfenben, naturpapper och så vidare och började lägga ihop dem. Bestämde mig för att göra några böcker i olika nyanser av vitt. Aningen mer minimalistiskt än mina vanliga böcker!

Handmade flower paper, hand torn pages, natural brown paper... Ties with lace
Handgjort blompapper, handrivna sidor, brunt naturpapper... Knyts ihop med spets


I'm going to put some of these new books in my shop and bring the others to the Christmas market in Umeå next weekend. If you see one you like right now, please e-mail me at info@afiori.com since these books are one of a kind.

Jag kommer att lägga till några av dessa nya böcker i min butik och ta med mig de andra till julmarknaden på Gammlia i Umeå nästa helg. Om du ser en du tycker om, maila mig på info@afiori.com för det finns bara en av varje.


Mixed paper scrapbooks (A5 size) and cards
Scrapbooks med blandade blad (A5-storlek) och kort

This one is a large photo album with cream, white, black and burgundy paper inside. I made the cover from beautiful paper which I bought in Italy this past summer. I took the photos in Rome and made these lovely correspondence cards, also available from me.
Det här är ett stort fotoalbum med crèmevita, vita, svarta och vinröda sidor. Jag gjorde omslaget av jättefint papper som jag köpte i Italien i somras. Jag tog fotografierna i Rom och har nu gjort fina små korrespondenskort som jag också har till försäljning.


My journals, scrapbooks and albums make great gifts for that annoying person who has everything since no one else has these!
Mina anteckningsböcker, scrapbooks och album är bra presenter till de där jobbiga människorna som har allt eftersom ingen annan har en likadan!

Plan to visit the fair? Check back here on Monday for a special offer!
Ska du besöka julmarknaden på Gammlia? Titta in här igen på måndag för ett specialerbjudande!
Lantligt vitt ljust scrapbooks shabby chic marknader Umeå julmarknader i Umeå Gamlia Gammlia Västerbotten handbundna böcker julklappar
main page of blog
(scroll down to see more of the books I made for the Christmas fair in Umeå)
till bloggens huvudsida
(scrolla ned för att se fler av mina böcker och konstfotografier som följer med till Umeå)
Share:

Thursday, November 26, 2009

à la amélie


just a bit of silliness, yay, Spanish raspberries, me working, hej
Share:

Monday, November 23, 2009

Gammlia Julmarknad i Umeå 5-6/12 2009, anteckningsböcker, scrapbooks, julkort / preparing for Gammlia Christmas Fair in Umeå, 5-6 December 2009

(Jag ser att många kommer in via Google till den här sidan. Om ni söker information om Gammlia julmarknad 2010, 4-5 december, klicka här: http://blog.afiori.com/2010/11/gammlia-julmarknad-christmas-fair-umea.html så ser ni en del av vad jag kommer att ha med mig i år. Här nedanför finns en del av mina saker från 2009.)


I'm preparing for the Christmas fair next weekend in Umeå...
Jag håller på att förbereda mig för julmarknaden i Umeå nästa helg...


Making notebooks, mixed paper journals, unique scrapbooks and photo albums with my collages and photographs on the covers...
Tillverkar anteckningsböcker med blandade blad, unika scrapbooks och fotoalbum med mina collage och fotografier på omslagen...
I am also going to bring cards; I'm experimenting with sizes and different kinds of paper. Will bring my "usual" cards which are printed on matte photo paper but I'm also making these new, smaller cards on watercolour paper and I'm liking them a lot! They are little cards you can send in an envelope or attach to a gift.
Jag kommer också att ha med mig kort; håller på att experimentera med olika storlekar och olika sorters papper. Kommer att ha med mina "vanliga" kort som är tryckta på matt fotopapper men jag håller också på att göra en sorts nya små kort på akvarellpapper och jag gillar dem! Det är små kort som man kan skicka i kuvert eller sätta fast på en present.

My illustrations from Koutchicoo will also make an appearance :)
Mina illustrationer från Koutchicoo kommer också att medverka :)


I'm also going to show (and sell) my art photographs. Still thinking about whether or not to have a theme. Dreamscapes, maybe.
Jag kommer även att visa mina konstfotografier (och ha dem till försäljning). Funderar fortfarande på om jag ska ha ett tema. Drömlandskap, kanske.


My newly released poetry book (still not available in English - gah! It will be, though), Det som finns, will also join me...
Kommer också att ha med mig min nyutkomna illustrerade diktbok Det som finns.


Another notebook...
En till anteckningsbok...


31 notebooks / scrapbooks done and a lot more to go! It's the first time afiori participates in a really big event like this (20 000 - 30 000 visitors) so I'm very excited. I think my books would make really good Christmas gifts. Tell everyone you know to come to Umeå! :) It's a nice city and my sister lives there. Yay!
31 anteckningsböcker / scrapbooks klara och många fler på gång! Det är första gången afiori medverkar vid ett så stort evenemang (20 000 - 30 000 besökare) så det är riktigt spännande! Jag tycker att mina böcker är fina och bra julklappar. Säg till alla du känner att komma till Umeå! :) Det är en trevlig stad och min syster bor där. Jippi! Jag kommer förresten att stå inomhus i muséet eftersom alla mina saker är av papper. Titta gärna in i min butik så länge.
Plan to visit the fair? Check back here on Monday for a special offer
Update: go to main site of blog if you came via google and scroll down for special offer!
Ska du besöka julmarknaden på Gammlia? Titta in här igen på måndag för ett specialerbjudande!Uppdaterat: gå till bloggens huvudsida om du kom via google och scrolla ned för specialerbjudandet!

Lantligt vitt ljust scrapbooks shabby chic marknader Umeå julmarknader i Umeå GamliaGammlia Västerbotten handbundna böcker julklappar
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
GAMMLIA JULMARKNAD / Christmas fair
Västerbottens museum, Umeå
5-6 december kl. 11-16
Jag kommer att stå INNE i muséet
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Dark photos since I have no natural light :-(
Mörka bilder eftersom jag inte har dagsljus :-(main page of blog
(scroll down to see more of the books I made for the Christmas fair in Umeå)
till bloggens huvudsida
(scrolla ned för att se fler av mina böcker och konstfotografier som följer med till Umeå)
Västerbottens museum, evenemang Umeå, Gammlia, julmarknad, marknad, julmarknaden, julmarknader, december 2009, scrapbooking, album, journaling, journals, mixed paper books, blank books, notebooks, notebook, anteckningsbok, anteckningsböcker, konstfoto, konstfotograf, art photography, fine art photograph, photographer, Sweden, härnösand, Maria-Thérèse Andersson, Therese Andersson
Share:

Sunday, November 22, 2009

Sparkling Ocean, Dark Sea / Glittrande hav, mörk ocean

New in shop / Nytt i butiken


Sparkling Ocean / Glittrande hav

Dark Sea / Mörkt hav


As the waves roll in / När vågor rullar in

konstfoto, konstfotograf, art photography, fine art photograph, photographer, Maria-Thérèse Andersson, Therese Andersson, Härnösand, Ocean, Sea

Share:

Saturday, November 21, 2009

FINALLY! / ÄNTLIGEN!


Today I finally saw the sun again. It's been SIX WEEKS since I last saw the sun and today I did, and the sky was blue for a short while when the sun dragged itself slightly above the rooftops and I hurried outside in my unironed dress which I suspect is actually a top...
Idag såg jag äntligen solen igen. Det är SEX VECKOR sedan sist och idag kom den fram och släpade sig upp över några hustak och himlen var lite blå och jag skyndade ut i min ostrukna klänning som jag misstänker är ett linne...
...and I went to Farbror Alice and I bought a skirt which makes me look like a pink cupcake and I patted a dog and I got tea...
...och jag gick till Farbror Alice och köpte en kjol som får mig att se ut som en rosa muffin och jag klappade en hund och jag fick té......and there were lussekatter at the grocery store! You are not supposed to eat these until Lucia brings them on December 13. AS IF I CARE!!! Now I can't decide whether to eat these accompanied by black coffee, glögg or chocolate oat milk so lucky I got three.
...och det fanns lussekatter i mataffären! Man ska väl inte äta dem förrän Lucia kommer och bär på dem - SOM OM JAG BRYR MIG!!! Kan bara inte bestämma mig för vad jag ska dricka till - svart kaffe, glögg eller chokladhavremjölk, så tur att jag köpte tre stycken!
And now it's dark again and my camera won't even focus indoors and tomorrow it's back to rain & darkness according to the weather report. Please, sun, come back? Can't we do this again some other time?
Och nu är det mörkt igen och min kamera vill inte ens fokusera inomhus och i morgon ska det vara mörkt och regna igen enligt väderrapporten. Snälla solen, kom tillbaka? Kan vi inte göra om det här någon gång?

Share:

Friday, November 20, 2009

I keep missing planes / Jag missar flyget hela tiden

I was on my way to the airport to catch a plane to Paris when I noticed that the plane was going to leave in four minutes. My heart sank. I hurried. Where was my passport? I ran. The plane was going to leave any minute.


I searched for a train. This time I was on my way to Långsele. I thought I was late but I was, in fact, "too early" and had to pay a penalty unless I stepped outside and waited for the next train.

Last night I was on my way to catch a plane once again and I missed the shuttle bus from the airport to the plane. The airplane was very close so I walked but when I got there I was stopped by the airport crew. A man said, in broken English: "You need to take the bus to the plane." "But I'm already here." "You still need to take the bus from over there." "Yes, but I missed the bus and now I'm already here and if I go back I will miss the plane." He was relentless. I woke up, out of breath, but only after a newsreporter appeared and said (this time in a British accent) "A peace treaty has been signed between Russia and Iraq". There were Swedish subtitles. In the air.


Every night I find myself running after a plane or a train, checking the time, my passport, my ticket, being late for a plane - typically to Paris - or a train. That's what I do the few nights when I get a good night's sleep - I run.

Question a) How am I not super fit? and b) How have I not been hired as a translator for a really long time? I even translate in my sleep.


Jag var på väg till flygplatsen för att resa till Paris när jag märkte att planet skulle lyfta om fyra minuter. Hjärtat sjönk. Jag skyndade mig. Hade jag passet med mig? Jag sprang. Planet skulle lyfta när som helst.


Jag letade efter ett tåg. Den här gången var jag på väg till Långsele. Jag trodde att jag var försenad men i själva verket var jag "för tidig" och fick betala en straffavgift för det om jag inte genast klev ut ur tåget och väntade till nästa avgång.


I natt var jag på väg till flygplatsen igen och jag missade anslutningsbussen mellan flygplatsen och flygplanet. Planet var nära så jag gick dit men när jag kom fram stoppades jag av de som jobbade där. En man sa, på bruten engelska: "Du måste ta bussen till planet." "Men jag är ju redan framme." "Du måste ändå ta bussen, där borta." "Ja, men jag missade bussen och om jag går tillbaka missar jag ju planet." Han vek sig inte. Jag vaknade, kunde knappt andas, men inte förrän en nyhetsuppläsare dykt upp och deklarerat (med brittisk accent den här gången) att "A peace treaty has been signed between Russia and Iraq". Svensk textremsa, i luften: "Ett fredsfördrag skrevs idag under av Ryssland och Irak."

Varenda natt springer jag efter ett flygplan eller ett tåg, kollar klockan, mitt pass, min biljett, för jag är sen - oftast till planet till Paris - eller till tåget. Det är vad jag gör de få nätter jag sover ordentligt: jag springer.

Fråga a) Varför är jag inte jättevältränad? och b) Hur kommer det sig att jag inte anlitats som översättare på länge? Jag översätter ju till och med i sömnen.

Share:

Wednesday, November 18, 2009

Or perhaps I shouldn't move / Eller jag kanske inte ska flytta

My neighbour left a bag on my door handle, filled with freshly baked cinnamon buns, a magazine and a note saying congratulations on the reviews of your book! With a neighbour like that, I sort of want to stay but I do need a bit more room.
Min granne lämnade en påse på mitt dörrhandtag, fylld med nybakade kanelbullar, en tidning och en lapp där det stod grattis till bokrecensionen! Med en sådan granne vill jag nästan stanna, men jag behöver lite mer utrymme.
Unexpected kindness was just what I needed in this rain & dark. Oh, and when I went to the post office, one of the employees was juggling with three colourful balls. I am not making these things up.
Oväntad vänlighet var precis vad jag behövde i det här regnet och mörkret. När jag gick till posten stod dessutom en av de som jobbar där och jonglerade med tre färggranna bollar. Jag hittar inte på det här.

Share:

Monday, November 16, 2009

in which I try a peculiar recipe / i vilket jag provar ett underligt recept

I hereby present you with a documentary. You will see that the documentary photos have a realistic, somewhat grungy feel to them, which is of course the point and not due to the fact that they were taken in the dark with my mobile phone ;)
Härmed presenterar jag en liten dokumentär. Ni kommer att se dokumentärbilder med en mycket realistisk känsla, lite åt det slitna hållet, vilket naturligtvis är meningen och inte har att göra med att bilderna togs i mörkret med min mobiltelefon ;)


Today started fairly late. I thought it was early because everything was dark when I woke up but then I remembered that it's dark all the time. This is what 3 p.m. looks like
Dagen började ganska sent. Jag trodde dock det var tidigt eftersom det var så mörkt när jag vaknade men sedan kom jag ihåg att det är mörkt hela tiden. Så här ser det ut klockan 15


...and this is about twenty minutes later at 3.20 p.m.
...och det här är tjugo minuter senare, kl. 15.20.


I got my hair cut (trimmed) and the hairdresser has this great mirror which I want.
Jag gick och klippte (toppade) mig och frisören har en jättefin spegel som jag vill ha.


Then I went shopping for some ingredients. I read this blog post yesterday and it seemed so odd - but vegetarian - that I had to try it.
Sedan gick jag och handlade ingredienser. Jag läste det här blogginlägget igår och det verkade så konstigt - men vegetabiliskt - att jag var tvungen att prova.

(see, my hair is all straightened out by the hairdresser / mitt hår är alldeles uträtat av frisören)

Peanut butter on bread? With jam? To me it sounds like pasta with chocolate. I happen to know a little girl who likes her veggie lasagna dipped in chocolate so I thought about her and felt a bit more brave.
Jordnötssmör på bröd? Med sylt? För mig låter det som pasta med choklad. Nu råkar jag känna en liten tjej som tycker om grönsakslasagne doppad i choklad, så jag tänkte på henne för att bli modigare.


In this recipe, it's important to have a plate which your mother gave you. I used such a plate and proceeded to cook the sandwich.
I detta recept är det viktigt att ha en tallrik som man fått av sin mamma. Jag hade en sådan och började då tillaga smörgåsen.Hmm....... Okay.........
While it tastes exactly the way I pictured it in my head, very peculiar, it was strangely filling. Next, let's try pasta with chocolate! :)
Emedan det smakade exakt som jag föreställt mig, mycket underligt, måste jag säga att jag blev väldigt mätt. Nästa gång provar vi pasta med choklad! :)

Today was the first time I made a really HUGE photograph. This photo doesn't quite convey the size of the photograph which is 75x75 cm / 30x30 inches, but it was really huge and made such an impact. I wanted to keep it but alas, it is on its way to another country.
Idag var första gången jag gjorde ett JÄTTESTORT fotografi. Den här bilden visar inte riktigt hur stort fotografiet är, 75x75 cm, men det är verkligen stort och slående. Jag ville behålla det men det är på väg utomlands.


And this one is 30x40 cm / 12x16 inches.
Och den här som 30x40 cm.


Now I'm off to make another sandwich, maybe with licorice. Not really; I'm going to continue working on my books here in the dark. Ciao!

Nu ska jag gå och göra en macka till, kanske med lakrits. Eller nej, jag ska fortsätta jobba med mina böcker här i mörkret. Ciao!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig