Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, November 16, 2009

in which I try a peculiar recipe / i vilket jag provar ett underligt recept

I hereby present you with a documentary. You will see that the documentary photos have a realistic, somewhat grungy feel to them, which is of course the point and not due to the fact that they were taken in the dark with my mobile phone ;)
Härmed presenterar jag en liten dokumentär. Ni kommer att se dokumentärbilder med en mycket realistisk känsla, lite åt det slitna hållet, vilket naturligtvis är meningen och inte har att göra med att bilderna togs i mörkret med min mobiltelefon ;)


Today started fairly late. I thought it was early because everything was dark when I woke up but then I remembered that it's dark all the time. This is what 3 p.m. looks like
Dagen började ganska sent. Jag trodde dock det var tidigt eftersom det var så mörkt när jag vaknade men sedan kom jag ihåg att det är mörkt hela tiden. Så här ser det ut klockan 15


...and this is about twenty minutes later at 3.20 p.m.
...och det här är tjugo minuter senare, kl. 15.20.


I got my hair cut (trimmed) and the hairdresser has this great mirror which I want.
Jag gick och klippte (toppade) mig och frisören har en jättefin spegel som jag vill ha.


Then I went shopping for some ingredients. I read this blog post yesterday and it seemed so odd - but vegetarian - that I had to try it.
Sedan gick jag och handlade ingredienser. Jag läste det här blogginlägget igår och det verkade så konstigt - men vegetabiliskt - att jag var tvungen att prova.

(see, my hair is all straightened out by the hairdresser / mitt hår är alldeles uträtat av frisören)

Peanut butter on bread? With jam? To me it sounds like pasta with chocolate. I happen to know a little girl who likes her veggie lasagna dipped in chocolate so I thought about her and felt a bit more brave.
Jordnötssmör på bröd? Med sylt? För mig låter det som pasta med choklad. Nu råkar jag känna en liten tjej som tycker om grönsakslasagne doppad i choklad, så jag tänkte på henne för att bli modigare.


In this recipe, it's important to have a plate which your mother gave you. I used such a plate and proceeded to cook the sandwich.
I detta recept är det viktigt att ha en tallrik som man fått av sin mamma. Jag hade en sådan och började då tillaga smörgåsen.Hmm....... Okay.........
While it tastes exactly the way I pictured it in my head, very peculiar, it was strangely filling. Next, let's try pasta with chocolate! :)
Emedan det smakade exakt som jag föreställt mig, mycket underligt, måste jag säga att jag blev väldigt mätt. Nästa gång provar vi pasta med choklad! :)

Today was the first time I made a really HUGE photograph. This photo doesn't quite convey the size of the photograph which is 75x75 cm / 30x30 inches, but it was really huge and made such an impact. I wanted to keep it but alas, it is on its way to another country.
Idag var första gången jag gjorde ett JÄTTESTORT fotografi. Den här bilden visar inte riktigt hur stort fotografiet är, 75x75 cm, men det är verkligen stort och slående. Jag ville behålla det men det är på väg utomlands.


And this one is 30x40 cm / 12x16 inches.
Och den här som 30x40 cm.


Now I'm off to make another sandwich, maybe with licorice. Not really; I'm going to continue working on my books here in the dark. Ciao!

Nu ska jag gå och göra en macka till, kanske med lakrits. Eller nej, jag ska fortsätta jobba med mina böcker här i mörkret. Ciao!
Share:

10 comments

LadyFi said...

Peanut butter and jelly on bread (that's American for strawberry jam) is a staple food in the US.

I love peanut butter with marmalade too! Oh, and peanut butter with cheese, and peanut butter with chilli...

My favourite is peanut butter and mashed banana on bread!

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

:-O

now I'm scared.

Flying Whale said...

you are so fantastically cute!
i love that you tried the sandwich (and on a plate from Mum too...you're the best!).

like LadyFi said, this sandwich is a staple in Canada too. i can't tell you how many times i ate that as a kid. peanut butter and bananas is yummy too, that one REALLY sticks to the roof of your mouth.

p.s. LOVE the large scale photos... did you print them yourself? do you have the best ever printer that i now need as well? ;)

Louisa Erika said...

Men hallå eller? Har du aldrig hört talas om den klassikermackan förut? :P
Jag är lite ledsen att jag blivit allergisk mot jordnötter. Inget mer jordnötssmör för mig alltså :(

Andra goa grejer på mackan är ju tex ost och honung.
Eller varför inte smör och de härliga små chokladplattorna från Tyskland som kallas Esset shcnitten (stavning?)...

Min mamma brukade förut äta citronmessmör med skivad banan på mackan... DET låter läskigt...

Artsnark said...

mmmmm...now I'm hungry...nice looking jam (& photo too)

ittybittyandpretty said...

peanut butter and honey is our favourite breakfast treat!!
love that pictuure of the kidlet!! so very very cute

Laura Bray said...

My daughter eats PB&J every single day! How funny! I never thought of it as unusual-it's everyday fare here. Thanks for making me look at something I see everyday in a new way!

Snap said...

Peanut butter and jelly .... Yummmm! Love the photos.

julochka said...

that is really funny. imagine seeing peanut butter & jelly as exotic. but i still look a bit askance at the whole chocolate on bread thing here...

Chris said...

you keep making me giggle.

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig