Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Sunday, November 29, 2009

Happy 1st advent, first lucia sighting / Glad första advent, första luciorna

Today is the first of advent; we've been looking at shop window displays and the Härnösand lucia candidates were presented. They walked around town holding torches and singing very quietly but later they each got a microphone. Here they are singing the lucia song (I only had my mobile phone). An elderly gentleman who was standing beside me sang along in case you wonder what's with the girls' voices.
Idag är första advent; vi har varit på skyltsöndag, tittat i butikernas fönster och sett Härnösands luciakandidater. De gick genom stan och höll i facklor och sjöng jättetyst men sedan fick de varsin mikrofon. Här en bit av luciasången (jag hade bara mobiltelefon). En äldre man som stod bredvid mig sjöng med om ni undrar vad det är med flickornas röster.
Santa, what are you doing? (See, we actually had some daylight today!) Tomten, vad gör du? (Titta, vi hade lite dagsljus idag!)


I shall now have some glögg and gingerbread and go back to work :) Lots more to do before the fair on Saturday and Sunday. I'll be going to Umeå before dark on Friday (i.e. early since I don't want to drive 3 hours in the dark) which means there are only four days left! Eeek!
Nu ska jag dricka lite glögg, äta pepparkakor och återgå till arbetet :) Massor att göra före marknaden på lördag och söndag. Jag kommer att åka till Umeå innan det blir mörkt på fredag (dvs tidigt eftersom jag inte vill köra 3 timmar i mörker) vilket betyder att det bara är fyra dagar kvar! Piiip!
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig