Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, November 20, 2009

I keep missing planes / Jag missar flyget hela tiden

I was on my way to the airport to catch a plane to Paris when I noticed that the plane was going to leave in four minutes. My heart sank. I hurried. Where was my passport? I ran. The plane was going to leave any minute.


I searched for a train. This time I was on my way to Långsele. I thought I was late but I was, in fact, "too early" and had to pay a penalty unless I stepped outside and waited for the next train.

Last night I was on my way to catch a plane once again and I missed the shuttle bus from the airport to the plane. The airplane was very close so I walked but when I got there I was stopped by the airport crew. A man said, in broken English: "You need to take the bus to the plane." "But I'm already here." "You still need to take the bus from over there." "Yes, but I missed the bus and now I'm already here and if I go back I will miss the plane." He was relentless. I woke up, out of breath, but only after a newsreporter appeared and said (this time in a British accent) "A peace treaty has been signed between Russia and Iraq". There were Swedish subtitles. In the air.


Every night I find myself running after a plane or a train, checking the time, my passport, my ticket, being late for a plane - typically to Paris - or a train. That's what I do the few nights when I get a good night's sleep - I run.

Question a) How am I not super fit? and b) How have I not been hired as a translator for a really long time? I even translate in my sleep.


Jag var på väg till flygplatsen för att resa till Paris när jag märkte att planet skulle lyfta om fyra minuter. Hjärtat sjönk. Jag skyndade mig. Hade jag passet med mig? Jag sprang. Planet skulle lyfta när som helst.


Jag letade efter ett tåg. Den här gången var jag på väg till Långsele. Jag trodde att jag var försenad men i själva verket var jag "för tidig" och fick betala en straffavgift för det om jag inte genast klev ut ur tåget och väntade till nästa avgång.


I natt var jag på väg till flygplatsen igen och jag missade anslutningsbussen mellan flygplatsen och flygplanet. Planet var nära så jag gick dit men när jag kom fram stoppades jag av de som jobbade där. En man sa, på bruten engelska: "Du måste ta bussen till planet." "Men jag är ju redan framme." "Du måste ändå ta bussen, där borta." "Ja, men jag missade bussen och om jag går tillbaka missar jag ju planet." Han vek sig inte. Jag vaknade, kunde knappt andas, men inte förrän en nyhetsuppläsare dykt upp och deklarerat (med brittisk accent den här gången) att "A peace treaty has been signed between Russia and Iraq". Svensk textremsa, i luften: "Ett fredsfördrag skrevs idag under av Ryssland och Irak."

Varenda natt springer jag efter ett flygplan eller ett tåg, kollar klockan, mitt pass, min biljett, för jag är sen - oftast till planet till Paris - eller till tåget. Det är vad jag gör de få nätter jag sover ordentligt: jag springer.

Fråga a) Varför är jag inte jättevältränad? och b) Hur kommer det sig att jag inte anlitats som översättare på länge? Jag översätter ju till och med i sömnen.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig