Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Saturday, November 21, 2009

FINALLY! / ÄNTLIGEN!


Today I finally saw the sun again. It's been SIX WEEKS since I last saw the sun and today I did, and the sky was blue for a short while when the sun dragged itself slightly above the rooftops and I hurried outside in my unironed dress which I suspect is actually a top...
Idag såg jag äntligen solen igen. Det är SEX VECKOR sedan sist och idag kom den fram och släpade sig upp över några hustak och himlen var lite blå och jag skyndade ut i min ostrukna klänning som jag misstänker är ett linne...
...and I went to Farbror Alice and I bought a skirt which makes me look like a pink cupcake and I patted a dog and I got tea...
...och jag gick till Farbror Alice och köpte en kjol som får mig att se ut som en rosa muffin och jag klappade en hund och jag fick té......and there were lussekatter at the grocery store! You are not supposed to eat these until Lucia brings them on December 13. AS IF I CARE!!! Now I can't decide whether to eat these accompanied by black coffee, glögg or chocolate oat milk so lucky I got three.
...och det fanns lussekatter i mataffären! Man ska väl inte äta dem förrän Lucia kommer och bär på dem - SOM OM JAG BRYR MIG!!! Kan bara inte bestämma mig för vad jag ska dricka till - svart kaffe, glögg eller chokladhavremjölk, så tur att jag köpte tre stycken!
And now it's dark again and my camera won't even focus indoors and tomorrow it's back to rain & darkness according to the weather report. Please, sun, come back? Can't we do this again some other time?
Och nu är det mörkt igen och min kamera vill inte ens fokusera inomhus och i morgon ska det vara mörkt och regna igen enligt väderrapporten. Snälla solen, kom tillbaka? Kan vi inte göra om det här någon gång?

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig