Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Saturday, November 21, 2009

FINALLY! / ÄNTLIGEN!


Today I finally saw the sun again. It's been SIX WEEKS since I last saw the sun and today I did, and the sky was blue for a short while when the sun dragged itself slightly above the rooftops and I hurried outside in my unironed dress which I suspect is actually a top...
Idag såg jag äntligen solen igen. Det är SEX VECKOR sedan sist och idag kom den fram och släpade sig upp över några hustak och himlen var lite blå och jag skyndade ut i min ostrukna klänning som jag misstänker är ett linne...
...and I went to Farbror Alice and I bought a skirt which makes me look like a pink cupcake and I patted a dog and I got tea...
...och jag gick till Farbror Alice och köpte en kjol som får mig att se ut som en rosa muffin och jag klappade en hund och jag fick té......and there were lussekatter at the grocery store! You are not supposed to eat these until Lucia brings them on December 13. AS IF I CARE!!! Now I can't decide whether to eat these accompanied by black coffee, glögg or chocolate oat milk so lucky I got three.
...och det fanns lussekatter i mataffären! Man ska väl inte äta dem förrän Lucia kommer och bär på dem - SOM OM JAG BRYR MIG!!! Kan bara inte bestämma mig för vad jag ska dricka till - svart kaffe, glögg eller chokladhavremjölk, så tur att jag köpte tre stycken!
And now it's dark again and my camera won't even focus indoors and tomorrow it's back to rain & darkness according to the weather report. Please, sun, come back? Can't we do this again some other time?
Och nu är det mörkt igen och min kamera vill inte ens fokusera inomhus och i morgon ska det vara mörkt och regna igen enligt väderrapporten. Snälla solen, kom tillbaka? Kan vi inte göra om det här någon gång?

Share:

12 comments

Åsa said...

Jag är absolut med på den kombon. Om du tar mina bloggbilder vill säga! Jag kan till och med gå med på att ljusa upp håret ett par nyanser ytterligare om det kniper...

Men då känns det som att man får sluta med alla former av populärkulturella referenser, man ska ju inte prata över huvudet på sin målgrupp...

Flying Whale said...

Mmmm, my vote is for glogg, i love it! though maybe that's best for when the sun goes back into hiding and you have to get cozy in the dark.

your cupcake skirt is fabulous!!!

Åsa said...

Ska sanningen fram är jag tämligen platt - men det tror jag du kan fixa till i Photoshop?? Annars kostar väl ett par nya kring 30.000, det bör vi få in på annonser ganska snabbt?

Maria-Thérèse ~ www.afiori.com said...

Jag har inte Photoshop! Men om vi börjar dra in cash kanske jag köper :D

LadyFi said...

Hurray for the sun - we got it here in Stockholm too. I'm full of sunrays, hope and energy!

Hope it comes back tomorrow. Love the pink cupcake skirt!

mamma said...

Avundsjuk!!! Jag vill också ha lussekatt!!

Snap said...

Welcome sun! Blue Sky!

Pretty Things said...

It wasn't as bad, but when Rick lived in England, he had many winter days that had short hours of daylight (and it was worse when it rained, which seemed like all the time!).

Enjoy the sun!

Åsa said...

It's a deal! :)

Spännande med flytt, är det hyres eller insats du letar? Jag kan rekommendera vår förening :)

Poetic Artist said...

I am glad you got at least a quick glimpse of sun.. I hope it does visit you soon. Today we had sun all day long and I planted for the spring.
Take care,
Katelen

Artsnark said...

Sounds like a lovely day

A Beautiful Party said...

sounds like you made it a magical day. ( :
what is lussekatter? What is the story with Lucia?

© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig