Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, April 30, 2009

Travel journals and more / Resedagböcker med mera

I have just added the finished travel journals in my Etsy shop! There are also new notebooks with collages you haven't seen yet. I sort of want to keep them all so grab one fast before I change my mind ;-) Actually I made one for myself as well. A good thing about notebooks is that you always need another one!

If the book you want has already been sold, just get in touch and I can make a similar one (no two are exactly alike) during next week, or simply check back in my shop.


Jag har nyss lagt till de nya anteckningsböckerna i butiken! Finns även anteckningsböcker med collage som ni inte har sett än. Jag vill nästan behålla alla själv så handla snabbt innan jag ändrar mig... ;-) Ärligt talat gjorde jag till mig själv också den här gången. En bra sak med anteckningsböcker är att man alltid behöver nya!
Bor du i Sverige - beställ gärna via mail till info@afiori.com. Det går att köpa via Etsy men inte att betala med svenska kronor. Jag jobbar på att hitta en bättre lösning.

Om boken du vill ha redan är såld, hör av dig så kan jag göra en liknande (varje bok är unik) under nästa vecka, eller titta in i butiken då igen.

´

Today the wonderfully witty LadyFi writes about me on her blog! Thank you, LadyFi!

Share:

Buttons! Knappar!

I made some buttons in case you want to link to my site! You wanna? :) If you do, please right-click and save the images and please link to my main site www.afiori.com
Jag har gjort några knappar om ni vill länka till min sida! Vill du? :) I så fall, högerklicka och spara bilden och länka till min huvudsida www.afiori.com

...long buttons...
----------------------------------------------------------------------

..........
small buttons
----------------------------------------------------------------------

big button


If you want to link: Thank you! Om du vill länka till mig - Tack!
/ Maria-Thérèse

Share:

Wednesday, April 29, 2009

I like this / Det här gillar jag

I like walking into my studio and seeing things I was making the night before. New spiral bound journals (travel theme and others) are on their way; have a look in my shop! I made new business cards and little holders for them and I just really, really like paper and colours! Jag tycker om att gå in i arbetsrummet och se saker jag gjorde natten innan. Nya spiralbundna anteckningsböcker (resedagböcker m.fl.) är på gång; titta in i min butik! Jag gjorde nya visitkort och små fodral till dem och jag gillar verkligen, verkligen papper och färg!

Share:

Tagged!

My friend Sara from Egypt tagged me to answer this: / Min kompis Sara i Egypten skickade följande saker att svara på:

8 Things I'm Looking Forward To
1. Travelling
2. Summer
3. Having a successful business
4. Writing and publishing my own books
5. Seeing close friends again
6. The election next year
7. Becoming rich and famous
8. Showing my photographs and selling notebooks, stationery etc at Technichus, May 16

8 Things I did yesterday
1. Made 7 notebooks
2. Read blogs
3. Listened to music
4. Mailed packages
5. Called shop in Sundsvall for possible retail opportunities
6. Bought a mini camera necklace
7. Cleaned up ten million little pieces of paper, organized paper and cut paper.
8. Watched tv

8 Things I Wish I could do
I don't wish. I do.

8 Shows I Watch
1. CSI (except CSI Miami)
2. Law and Order (although I'm getting tired of it)
3. Friends
4. Seinfeld
5. The Bold and the Beautiful
6. Gossip Girl
7. Desperate Housewives
8. -
--------------------- I tag / Jag skickar vidare till:
Jessica Torrant
Snap
Kathryn Magendie
Lady Fi
Laura Bray
Rosey
+ anyone who wants to be tagged! Just leave a link in comments!
----------------------

8 saker jag ser fram emot
1. Att resa
2. Sommaren
3. Att ha ett framgångsrikt företag
4. Skriva och publicera egna böcker
5. Träffa nära vänner igen
6. Nästa års val
7. Att bli rik och berömd
8. Att visa mina fotografier, sälja anteckningsböcker m.m. på Blommans dag den 16 maj på Technichus i Härnösand

8 saker jag gjorde igår
1. 7 anteckningsböcker
2. Läste bloggar
3. Lyssnade på musik
4. Postade paket
5. Ringde butik i Sundsvall för eventuellt samarbete
6. Köpte ett minikamerahalsband
7. Städade upp tio miljoner små pappersbitar, sorterade papper, skar till papper
8. Såg på tv

8 saker jag önskar att jag kunde göra
Jag önskar inte, jag gör.

8 tv-serier jag tittar på
1. CSI (inte CSI Miami)
2. Law and Order (fast jag håller på att tröttna på det)
3. Vänner

4. Seinfeld
5. Glamour
6. Gossip Girl
7. Desperate Housewives
8. -
Share:

Tuesday, April 28, 2009

Etsy front page!! / Förstasidan på Etsy!!


Right now I'm on the front page of Etsy! Yay! It's happened before - once when I saw it and I think at least once when I didn't know, so I thought I'd brag about it on here :) Also - I think it's really interesting the way my notebooks match the little couple next to them!!! / Just nu är jag på förstasidan av Etsy! Jippie! Det har hänt en gång förut när jag sett och minst en gång när jag inte vetat om det så jag tänkte skryta lite här... :) Dessutom - lägg märke till hur intressant anteckningsböckerna matchar det lilla paret bredvid!
Share:

Monday, April 27, 2009

Travel journals / Resedagböcker

I'm making a set of travel themed journals - well, so far they are just travel themed collages. I'm thinking spiral bound as well as softcover and also that I can stamp a destination or name on that little label... Or add a name digitally (the collages are on paper). What do you think?

Jag håller på att göra en uppsättning anteckningsböcker med resetema. Än så länge är de bara collage. Funderar på att göra både spiralbundna och med mjukt omslag och att kanske stämpla namnet på en plats på den lilla etiketten... Eller lägga till namn digitalt (collagen är på papper). Vad tycker ni?


Share:

Friday, April 24, 2009

New notebooks in shop / Nya anteckningsböcker i butiken


Lots of new notebooks are now in the shop! There are birds and burgundy and LARGE notebooks - as many of you have requested - as well as new mini pocketbook books! / Nu finns många nya, fina anteckningsböcker i butiken! Fåglar och vinrött stillfullt och STORA böcker som många frågat om och nya plånboksböcker dessutom!

Large = A5, regular = A6, mini = miniShare:

Thursday, April 23, 2009

Notebooks in progress / Anteckningsböcker på gång

These will be in the shop tomorrow... Lots of new covers and pretty paper! / De här kommer att finnas i butiken i morgon kväll... Massa nya omslag och fina papper!


Motifs from Härnösand, if you love the sea or want to catch a glimpse of where I live! / Härnösandsmotiv!

Also, here's another self portrait with the very imaginative title Me and a Chair. / Här kommer ett till självporträtt med den fantasifulla titeln Jag och en stol.
Share:

Wednesday, April 22, 2009

Press! Yippie!
I was reading the new local magazine, the website version: http://www.yippie.nu/, and look what I found! afiori on a toplist of blogs! Yay! The writer is apparently quite taken by my little notebooks! / Jag läste webbversionen av Härnösands nya tidning: www.yippie.nu och titta vad jag hittade!

close up:
Share:

New notebook covers / Nya omslag till anteckningsböcker

Since I didn't do my taxes, at least I got a lot of other things done today. These are a few new collages which I'm going to use on the covers of notebooks tomorrow! The blue one with the bird was designed by my sister Louise although she says she got the transparent envelope idea from me. My first collaboration on afiori!
Eftersom jag inte gjorde momsen fick jag åtminstone en massa annat gjort idag. Här några nya collage som jag tänker använda på utsidan av anteckningsböcker i morgon! Min syster Louise designade den blå fast hon säger att hon fick idén med det transparenta kuvertet från mig. Första samarbetet på afiori alltså!
Share:

How to avoid doing taxes / Hur man undviker moms

I woke up bright and early - before ten, determined to figure out my VAT for the last three months. Here's a creativity tip for you: try to do something you find boring and you'll instantly feel full of ideas!
This is what I've done so far today:

Had coffee, eaten (how else would you be able to do taxes?)
Gone for a walk (you need fresh air and sunshine)
Taken photo of my photo lying on my Moleskine notebook
Taken photo of myself holding a very small chair

I hope your day was as productive as mine!


Jag vaknade tidigt - före tio, fast besluten att räkna ut moms för de senaste tre månaderna. Här kommer ett kreativitetstips: försök göra något du tycker är tråkigt så dyker idéerna genast upp!
Det här har jag gjort hittills idag:

Druckit kaffe, ätit (man måste äta för att kunna räkna ut moms)
Gått på en promenad (man behöver frisk luft och solsken)
Fotograferat mitt fotografi som ligger på min Moleskinebok
Fotograferat mig själv när jag håller i en mycket liten stol

Hoppas att din dag varit lika produktiv!


Share:

Monday, April 20, 2009

Beach diary / Stranddagbok
Share:

Saturday, April 18, 2009

Where is it where is it var är den var

Today we celebrated my sister's birthday. She's an excellent photographer and showed me photos of a pink bush she'd found somewhere close to our mother's house. I demanded to see it. A pink blossoming little bush? I chanted: Where is that pink bush you have to show me where the pink bush is where is it where is it I can't find it and eventually she showed me.

These are two of the photos I took, using very large aperture. It was evening and the little bush was in the shade behind an old house but I think the grey and pale pinkish purple look so lovely together. (Photos are completely unedited.)

I'll try to photograph something that isn't pretty soon but... it's spring! Blossoms are blossoming!

© Maria-Thérèse Andersson


Idag firade vi min systers födelsedag. Hon är en jättebra fotograf och visade mig bilder på en rosa buske som hon hittat någonstans nära mammas hus. Jag krävde att få se den. En rosa, blommande liten buske? Var är den rosa busken du måste visa mig var den rosa busken är var är den var är den och till slut visade hon mig.

Här är två av bilderna jag tog med väldigt stor bländare. Det var kväll och den lilla busken stod i skuggan bakom ett gammalt hus men jag tycker de grå och lilarosa färgerna passar fint ihop. (Bilderna är helt obearbetade.)


Jag kanske borde fotografera någonting mindre vackert någon dag men - det är vår och små blommor blommar!

update: The little bush is called Daphne mezereum, or tibast in Swedish.

Share:

Thursday, April 16, 2009

Things we do in the forest / Saker vi gör i skogen

Last weekend we had a little Easter party in the forest by my aunt's house. There were cookies. There were mysterious dishes prepared over a fire. There were veggie sausages and soft thin bread baked by my aunt and uncle. We had fun.

I'm now going to teach you a few Swedish words.

Kaffekask = coffee with a bit of booze in it
Tunnbröd = thin, white, delicious bread, can be either crisp or soft
Kolbulle = "coal bun", white flour and water mixed and cooked over an open fire for the sake of nostalgia, mixed with pork for those who eat animals, served with lingonberry jam
Lingonsylt = lingonberry jam
coffee


sister and veggie sausage

kolbulle med lingonsylt

Förra helgen hade vi ett litet påskkalas i skogen vid min mosters hus. Det fanns kakor. Det fanns underlig mat som lagades över öppen eld. Det fanns sojakorvar och tunnbröd bakat av moster och hennes man. Det fanns kaffekask. Det var skoj.

Share:

Tuesday, April 14, 2009

a few more of my polaroids / fler av mina polaroider

my mum's elephant from the 50s / min mammas elefant från femtiotalet

I've added some of the polaroids to my shop, in two different sizes. One larger and one smaller like a real polaroid. All very affordable, I might add :) / Jag har lagt till några av polaroiderna i butiken i en större och en mindre storlek. Den mindre är samma storlek som en riktig polaroidbild. Alla är väldigt prisvärda :)
~ maria-thérèse

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig