Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Monday, April 27, 2009

Travel journals / Resedagböcker

I'm making a set of travel themed journals - well, so far they are just travel themed collages. I'm thinking spiral bound as well as softcover and also that I can stamp a destination or name on that little label... Or add a name digitally (the collages are on paper). What do you think?

Jag håller på att göra en uppsättning anteckningsböcker med resetema. Än så länge är de bara collage. Funderar på att göra både spiralbundna och med mjukt omslag och att kanske stämpla namnet på en plats på den lilla etiketten... Eller lägga till namn digitalt (collagen är på papper). Vad tycker ni?


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig