Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, April 23, 2009

Notebooks in progress / Anteckningsböcker på gång

These will be in the shop tomorrow... Lots of new covers and pretty paper! / De här kommer att finnas i butiken i morgon kväll... Massa nya omslag och fina papper!


Motifs from Härnösand, if you love the sea or want to catch a glimpse of where I live! / Härnösandsmotiv!

Also, here's another self portrait with the very imaginative title Me and a Chair. / Här kommer ett till självporträtt med den fantasifulla titeln Jag och en stol.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig