Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Wednesday, April 22, 2009

How to avoid doing taxes / Hur man undviker moms

I woke up bright and early - before ten, determined to figure out my VAT for the last three months. Here's a creativity tip for you: try to do something you find boring and you'll instantly feel full of ideas!
This is what I've done so far today:

Had coffee, eaten (how else would you be able to do taxes?)
Gone for a walk (you need fresh air and sunshine)
Taken photo of my photo lying on my Moleskine notebook
Taken photo of myself holding a very small chair

I hope your day was as productive as mine!


Jag vaknade tidigt - före tio, fast besluten att räkna ut moms för de senaste tre månaderna. Här kommer ett kreativitetstips: försök göra något du tycker är tråkigt så dyker idéerna genast upp!
Det här har jag gjort hittills idag:

Druckit kaffe, ätit (man måste äta för att kunna räkna ut moms)
Gått på en promenad (man behöver frisk luft och solsken)
Fotograferat mitt fotografi som ligger på min Moleskinebok
Fotograferat mig själv när jag håller i en mycket liten stol

Hoppas att din dag varit lika produktiv!


Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig