Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Friday, August 30, 2013

A puppy named Flora and also my new cape / En hundvalp vid namn Flora och min nya cape

 
Today I woke up early, before 10, with the best intentions - I was going to write an article in less than an hour. Then a friend called and asked if I wanted to have lunch, or in my case coffee since I can't eat that early, and I thought you shouldn't say no to fika, so I went. Then a friend called her and asked if she wanted to see a puppy. Me: a puppy? Can I see? And so we went to see the puppy, named Flora, and this was the first time I ever held a puppy since I used to be super allergic but it's gone away somehow.
 
I dag vaknade jag tidigt, före 10, med de bästa av avsikter - jag skulle skriva en artikel genast och på under en timme. Då ringde en vän och frågade om jag ville äta lunch, vilket i mitt fall betyder dricka kaffe / fika eftersom jag inte kan äta så tidigt, och jag tänkte att man ska inte säga nej till fika och så gick jag. Då ringde en vän till henne och frågade om hon ville se en hundvalp och jag: en vaalp? Får jag också? Vi gick och såg valpen, som heter Flora, och det här var första gången jag höll i en hundvalp för tidigare var jag jätteallergisk men det har gått över.

 
She was really soft and small and warm.
Hon var väldigt liten, mjuk och varm.
 
 
 
Eva also said she'd photograph my outfit since I was wearing my new little cape for the first time.
Eva sa också att hon skulle fotografera mina kläder för jag invigde min nya lilla cape.
 
Maria-Thérèse Sommar


 
I did what I do...
Jag gjorde det jag gör mest...
 
 
...and later had a fika date with Karin. With all that coffee, you'd think I'd write a good article, right? Starting... soon!
...och senare hade jag en fikadejt med Karin. Med allt detta kaffe måste det bli en riktigt bra artikel, eller hur? Som jag börjar på... strax!

 
photos of me taken by Eva Söderberg
 

Share:

Wednesday, August 28, 2013

Self-portraits / Självporträtt

Maria-Thérèse Sommar
 
Maria-Thérèse Sommar
 
 
 ~ Maria-Thérèse Sommar

Share:

Monday, August 26, 2013

Weekend pics / Bilder från helgen

 
Got new sunglasses...
Skaffat nya solglasögon...

 
Had a photo gig Saturday where I shot a lot of food and people...
Hade fotojobb i lördags då jag fotograferade en massa mat och människor...
 

 
Then I went to pick up my mum at the train station in Kramfors and drive her home and we saw a beautiful sunset
Sedan hämtade jag min mamma vid tåget i Kramfors för att skjutsa hem henne och vi såg en vacker solnedgång


 
Sunday was super sunny. My mum found these.
Söndag var jättesolig och mamma hittade dessa.
 
 
Maria-Thérèse Sommar
 
Maria-Thérèse Sommar fotograf Härnösand
Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand
Share:

Saturday, August 24, 2013

Interviewed by A Beautiful Party

(self-portrait)

Four years ago, when I had very recently started my business, I was interviewed by Ann at A Beautiful Party about what a typical day in my life was like. She just made a follow-up interview and they can both be found here. I don't know why I sent her bad mobile pics the first time, but I guess I wanted it to be very documentary or whatever. It was interesting to look back and see how much my business has grown since then.

För fyra år sedan, när jag väldigt nyligen startat mitt företag afiori, blev jag intervjuad av Ann på A Beautiful Party om en typisk dag i mitt liv. Hon gjorde nyss en ny intervju för att kolla vad som hänt sedan dess och båda två finns att läsa här. Vet inte varför jag gav henne kassa mobilbilder första gången, antar att jag ville att det skulle vara väldigt dokumentärt eller något. Intressant att titta tillbaka och se hur mycket mitt företag vuxit sedan dess.

Share:

Wednesday, August 21, 2013

Aoooooooooo

 
It is raining, but I just popped my head out the door a few minutes ago to capture this and howl a little.
Det regnar, men jag stack nyss ut huvudet genom dörren, för bara några minuter sedan, för att ta denna bild och yla litegrann.
 

Share:

Monday, August 19, 2013

No, it's not over yet / Än är den inte slut

 
Leave it to me to go to the beach on a windy, cold August 18 when summer has consisted of mostly really good weather. I look happy because I like the sea and the waves and because I hadn't started to freeze yet.
 
Inte går jag till stranden någon av alla de varma, fina dagar som faktiskt dominerat denna sommar - nej då, jag väntar till 18 augusti när det blåser svinkallt. Jag ser glad ut på bilden för jag gillar havet och vågorna och hade inte börjat frysa på riktigt än.

 
Brr... Let's get something else to eat than frozen fish
Brr... Vi äter något annat än fryst fisk


 
And then...
Och sedan...
 
 
...just when I was afraid summer was over, it came back with a vengeance! I spent a very sunny, warm afternoon outside and on my balcony. Yay! Hope it will continue (preferably, um, forever).
 
...precis när jag var rädd att sommaren tagit slut kom den tillbaka med full kraft i dag! Varmt och soligt; jag har varit ute mycket och på balkongen. Hurra! Hoppas det fortsätter så här (helst för alltid).
 

Share:

Wednesday, August 14, 2013

Unpacking / Packar upp


I arrived home from Rome early yesterday morning, slept during the day and went to a bookclub meeting in the evening, so today when I opened my bag it was like getting presents (except there was laundry too). These are some handmade papers and vintage letters I bought and a flower headband. Also bought two dresses but the photos I took tonight didn't turn out well.

Jag kom hem från Rom tidigt i går morse, sov på dagen och gick på bokklubb på kvällen, så när jag började packa upp väskan i dag var det lite som att få presenter (förutom att det fanns tvätt i den också.) Det här är några handgjorda papper, gamla brev och ett hårband som jag köpte. Hittade även två klänningar men bilderna jag tog på dem i kväll blev inget vidare.


The journey was long (18 hours total) but it was alright, I was just tired after the little hotel room fire thing and also, there was ticket chaos at the train station in Rome. All tickets machines were broken and there were 200 people in front of me at the customer service desks and I had a plane to catch... I knew you couldn't buy tickets on the train but also realised I couldn't wait in line after 200 others. I googled e-tickets on my phone; turns out you had to print those. WHY, Trenitalia, why can't I just get a code in a text message? Eventually I got on the train anyway and thought I had no problem crying and arguing my way out of a fine. However, no one even checked the tickets so I took the express train for free and bought Italian Vogue and food for the money.

Resan var lång (18 timmar totalt) men gick bra, jag var bara trött efter den lilla brandincidenten på hotellrummet och dessutom var det biljettkaos på tågstationen i Rom - ALLA biljettmaskiner var ur funktion och det var 200 personer före mig i kö till de bemannade kassorna. Jag visste att man inte brukar kunna köpa biljetter på tåget men skulle ju missa planet om jag väntade över 200 platser, så jag googlade e-biljetter men på Trenitalias hemsida stod det att man måste skriva ut dem! Varför? Varför kan man inte bara få en kod i telefonen? Obegripligt. Till slut klev jag på tåget ändå och tänkte att jag har inget problem att gråta och argumentera emot om de ger mig böter. Det var dock ingen som kollade biljetterna alls så jag åkte expresståget gratis till flygplatsen och köpte Italian Vogue och mat för pengarna.


Then I waited and waited at Arlanda, Stockholm, for the night bus. I blogged and wrote in my travel journal - I had made it myself with one of my collages on the cover and it's the size of a cd so I kept it in a soft cd cover when I carried it around. I travelled with hand baggage only, so a softcover journal was a good choice. I also brought only two lenses and ended up only using one of them, which has never happened before!

Sedan väntade jag och väntade på Arlanda tills nattbussen gick. Bloggade, skrev i resedagboken som jag hade tillverkat själv, med ett av mina collage som omslag. Den är i cd-storlek så jag förvarade den i ett mjukt cd-fodral. Reste med enbart handbagage, så en mjuk och lätt bok passade bra. Hade också med mig bara två objektiv - och det slutade faktiskt med att jag endast använde ett av dem!! Aldrig hänt förut.
Share:

Monday, August 12, 2013

No smoke without a little hotel room fire / Ingen rök utan lite hotellrumseld


Last night I tried to get to bed early (failed), knowing I'd be travelling for 18 hours. I had been downgraded to the very tiny single room I was supposed to have from the beginning and it really was small with an extremely small bathroom and shower - I barely fit in there and I'm not exactly a big person. However, I didn't care much about the size of the room anymore when there was suddenly a small fire in an electric outlet! I had pulled out a couple of plugs and was going to charge my phone, but the outlet started to sparkle and then a flame came out, about the size of my fist. Quite scary, but I was too tired, I think, to be very scared - I just pulled out the chords that were still connected (tv and fridge). I should mention my long hair was dripping wet - probably not the best thing when you're close to electricity going crazy!

I ran out in my kimono and woke up the hotel lady who barely speaks any English at all and my Italian is just as bad. I couldn't for the life of me think of what fire is called so I just said there was fire and smoke coming from the wall. "You wanna smoke in the room?" she said, holding her hand like she was holding a cigarette, and I couldn't believe she thought I woke her up to ask if I could smoke in my room. "No, fiamma, flames, there is fiamma and smoke from the wall, electricity zzzzzzzzt pschhhhh!" She followed me to the room and I took out my ipad and used google translate because I wanted her to realise there was actually fire coming from the wall. I conveyed something along the lines of: "the fire is arrived! from the wall!" She checked the outlet and said she thought it was okay - I obviously wasn't getting another room so I tried to go to sleep after I'd had the window open for a while, but the air conditioning sounded a lot like sparkling fire and I'm a pretty tired person today.


I går kväll hade jag tänkt lägga mig tidigt (misslyckades), väl medveten om att jag skulle resa i 18 timmar. Hade flyttats till det lilla enkelrummet som jag egentligen skulle ha haft från början och det var verkligen pyttelitet, med ett minimalt badrum som jag knappt fick plats i trots att jag inte precis är en stor person. Jag brydde mig dock inte så mycket om rummets storlek längre när det började BRINNA i ett vägguttag! Tänkte ladda min telefon, så jag drog ur en kontakt och det började då spraka och brinna i uttaget. Det kom ut riktiga flammor som väste ut i rummet, i knytnävsstorlek ungefär. Verkligen läskigt, men jag var nog för trött för att bli riktigt rädd - jag drog ur de återstående sladdarna (tv och kyl). Värt att nämna är även att mitt långa hår var genomblött - antagligen inte det bästa när man är nära ett knäppt elfel. 

Sprang ut i min kimono och väckte hotelldamen som knappt talar någon engelska alls, och min italienska är tyvärr nästan lika dålig i tal. Kunde absolut inte komma på vad eld hette så jag sa "fire" och "smoke" på engelska. "You wanna smoke in the room?" frågade hon och gjorde cigarettrörelser medan jag inte trodde det var sant att hon kunde tro att jag skulle väcka henne för att fråga om jag fick röka på rummet. "No, FIAMMA, flames, there is fiamma and smoke from the wall, electricity zzzzzzzt pschhhhh!" Hon följde med till rummet, jag tog fram min ipad och skrev i google translate för jag ville att hon skulle fatta att det faktiskt brunnit från väggen. Lyckades förmedla något i stil med: "Elden är anländ! Från väggen / muren!" Hon kollade uttaget, sa att hon trodde det var OK nu - jag skulle uppenbarligen inte få byta rum så jag försökte sova efter att ha vädrat ut röken ett tag, vilket förstås inte gick något vidare. Luftkonditioneringen sprakade ungefär som eld, jag sov med ena ögat öppet. Ganska trött i dag med andra ord. 
Share:

A new favourite place / Ett nytt favoritställeEven though I've been to Rome a lot of times (around 18?) I don't know a lot of places where you can just sit and write, read, think for a while - at least not if you want to have coffee or something to eat as well. Unless you're completely new to my blog and my life, you know I want my fika :) And in Rome, I think the coffee culture is so very hurried. You just gulp down your espresso quickly at the counter, unless you want to spend three or four times more (still less than, for instance, Starbucks) and sit down. Even then, it's hard to find a place in central Rome, I think, where you can sit for a while and write or whatever and relax for a bit. And I'm happy moving around a lot, normally, but this time I had some stuff to do. So - I found a peaceful place in a very unexpected location, at Giolitti, famous for its gelato. On the side (of the very busy ice cream counter and bar) there's another room, spacious and almost empty, where you can have coffee, coffee drinks, fancy schmancy ice cream cups and enjoy free wifi. I promise I'm not sponsored by Giolitti (unfortunately); I'm just happy I found this place, albeit at the end of my stay. However, I think there's a lot of better gelato in Rome, I'm not all that impressed with Giolitti that way and don't understand the hype. 

Jag har varit i Rom många gånger (kanske 18?) men trots det känner jag inte till många ställen där man kan sitta och skriva, läsa, tänka ett tag - åtminstone inte om man vill dricka kaffe samtidigt. Om ni känner mig det minsta eller har tittat hastigt på min blogg förut vet ni att fika är viktigt i mitt liv ;) I Rom tycker jag kafékulturen är så stressad. Hälla i sig en espresso på stående fot vid bardisken - visst, jag kan göra det som rent bränsle, men hur njutbart är det? Eller betala tre - fyra gånger mer (ändå billigare än t.ex. Waynes) och sitta ned, men även då tycker jag det är svårt att hitta ett ställe där det känns som man får och vill sitta kvar ett tag. Och jag gillar att gå omkring och se mycket, men den här gången hade jag lite annat att göra. Men - då hittade jag lugn på en mycket oväntad plats, på Giolitti som är välkänt för sin glass. Vid sidan av själva glass- / bardelen finns ett café, stort och tomt, där man kan dricka kaffe, kaffedrinkar, äta tjusig glass i skål och njuta av gratis wifi. Jag lovar att jag tyvärrr inte är sponsrad av Giolitti utan bara glad att jag hittade det här stället, även om det var mot slutet av resan. Däremot håller jag inte alls med om att det är bästa glassen i Rom, inte alls särskilt imponerad. I had a wonderful little coffee drink with espresso, amaretto, ice and cream. Oh my sweet goodness, this was perfection! The little chocolate cake was okay, too dry and not.... well, it just wasn't that good, but oh my god the coffee drink! 

Jag tog en liten kaffedrink med espresso, amaretto, krossad is och grädde och herreje, detta var perfektion! Den lilla chokladkakan var OK men inget särskilt, torr och inte... ja men inte så bra, helt enkelt. Men kaffedrinken! Share:

Saturday, August 10, 2013

Palazzo Altemps, the Vatican and more from Rome


These are photos from yesterday and today. I've been to various museums and churches, like Palazzo Altemps, below... 

Här är fotografier från i dag och i går. Jag har varit till några olika muséer och kyrkor, t.ex. Palazzo Altemps, här nedanför...


I've been to Rome many, many times but hadn't visited this one until today. There were some nice sculptures and I also think it would be a really good environment for photoshoots of people and fashion - lots of interesting backgrounds, mirrors and stuff. 

Jag har varit i Rom en massa gånger men det här stället hade jag missat fram till i dag. Där fanns en del fina skulpturer och jag tänkte att det vore ett perfekt ställe att fotografera porträtt och mode på för det fanns så många intressanta bakgrunder, speglar och saker som skulle göra sig bra på bild. 


I was expecting super hot weather today as well so I made sure my very warm hair was out of the way...

Förväntade mig väldigt hett väder i dag också så jag hade sett till att mitt mycket varma hår var ur vägen. 


Yesterday I spent some time at Museo Nazionale, Palazzo Massimi, where I especially love the painted garden (bad mobile pic). 2 000 year old impressionism...

I går var jag på Museo Nazionale, Palazzo Massimi, där jag särskilt tycker om den målade trädgården från Livias hus (dålig mobilbild här). Impressionism för 2 000 år sedan... 


See why it was extra nice to be inside a museum? 43C and I think it was even hotter when I walked down super hot Via Nazionale. Today I almost felt cold when I walked outside but it was a more comfortable 33C most of the day. 

Här ser ni varför det var extra skönt att vara inne i ett museum. 43 grader och jag tror det var ännu varmare ett tag därefter när jag gick nedför enormt heta Via Nazionale. I dag frös jag nästan först när jag gick ut, men sedan var det sköna 33 grader och kändes ungefär likadant hela dagen. 


Oh, and this mosaic reminds me of a kittycat I know. 
Här en mosaik som påminner mig om en katt jag känner.


I bought some vintage letters and postcards.
Jag inhandlade gamla brev och vykort. 


Today I also went to the Vatican
I dag var jag också till Vatikanen 


Weird perspective in this last one due to huge building and wide angle lens but I'm posting it anyway, if the somewhat super slow wifi will allow me ;) 

Konstigt perspektiv i sista bilden p.g.a. enorm byggnad och vidvinkelobjektiv, men jag lägger ut den ändå, om nu den ytterst sega wifi-uppkopplingen vill samarbeta ;) 
Share:

Thursday, August 8, 2013

Il Giardino Segreto


A few bits and pieces from Rome today. I went to the secret garden - you know, from my series of photographs; I walked on a street with very pretty flower trees to get there... 

Här kommer några glimtar till från Rom i dag. Jag var till den hemliga trädgården - om ni kommer ihåg, från min bildserie; jag promenerade dit på en gata med väldigt fina blommiga träd... My lipstick melted yesterday so I figured I'd pose in front of flowers for some colour.
Mitt läppstift smälte igår så jag tänkte att jag poserar så här framför blommor för att få lite mer färg. Then I went to a bookstore and wished I could read these books now 
Sedan var jag till en bokhandel och önskade att jag kunde läsa dessa böcker nu This area is normally filled with cats but it was super hot today and only one cat was as stupid and / or as brave as I was to defy the heat ;)

Här brukar det vara fullt av katter, men det var väldigt hett i dag och där fanns bara en enda som var lika dum och / eller tuff som jag och trotsade hettan ;) 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig