Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Monday, August 26, 2013

Weekend pics / Bilder från helgen

 
Got new sunglasses...
Skaffat nya solglasögon...

 
Had a photo gig Saturday where I shot a lot of food and people...
Hade fotojobb i lördags då jag fotograferade en massa mat och människor...
 

 
Then I went to pick up my mum at the train station in Kramfors and drive her home and we saw a beautiful sunset
Sedan hämtade jag min mamma vid tåget i Kramfors för att skjutsa hem henne och vi såg en vacker solnedgång


 
Sunday was super sunny. My mum found these.
Söndag var jättesolig och mamma hittade dessa.
 
 
Maria-Thérèse Sommar
 
Maria-Thérèse Sommar fotograf Härnösand
Maria-Thérèse Sommar, fotograf Härnösand
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig