Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Thursday, August 8, 2013

Il Giardino Segreto


A few bits and pieces from Rome today. I went to the secret garden - you know, from my series of photographs; I walked on a street with very pretty flower trees to get there... 

Här kommer några glimtar till från Rom i dag. Jag var till den hemliga trädgården - om ni kommer ihåg, från min bildserie; jag promenerade dit på en gata med väldigt fina blommiga träd... My lipstick melted yesterday so I figured I'd pose in front of flowers for some colour.
Mitt läppstift smälte igår så jag tänkte att jag poserar så här framför blommor för att få lite mer färg. Then I went to a bookstore and wished I could read these books now 
Sedan var jag till en bokhandel och önskade att jag kunde läsa dessa böcker nu This area is normally filled with cats but it was super hot today and only one cat was as stupid and / or as brave as I was to defy the heat ;)

Här brukar det vara fullt av katter, men det var väldigt hett i dag och där fanns bara en enda som var lika dum och / eller tuff som jag och trotsade hettan ;) 
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig