Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Friday, August 30, 2013

A puppy named Flora and also my new cape / En hundvalp vid namn Flora och min nya cape

 
Today I woke up early, before 10, with the best intentions - I was going to write an article in less than an hour. Then a friend called and asked if I wanted to have lunch, or in my case coffee since I can't eat that early, and I thought you shouldn't say no to fika, so I went. Then a friend called her and asked if she wanted to see a puppy. Me: a puppy? Can I see? And so we went to see the puppy, named Flora, and this was the first time I ever held a puppy since I used to be super allergic but it's gone away somehow.
 
I dag vaknade jag tidigt, före 10, med de bästa av avsikter - jag skulle skriva en artikel genast och på under en timme. Då ringde en vän och frågade om jag ville äta lunch, vilket i mitt fall betyder dricka kaffe / fika eftersom jag inte kan äta så tidigt, och jag tänkte att man ska inte säga nej till fika och så gick jag. Då ringde en vän till henne och frågade om hon ville se en hundvalp och jag: en vaalp? Får jag också? Vi gick och såg valpen, som heter Flora, och det här var första gången jag höll i en hundvalp för tidigare var jag jätteallergisk men det har gått över.

 
She was really soft and small and warm.
Hon var väldigt liten, mjuk och varm.
 
 
 
Eva also said she'd photograph my outfit since I was wearing my new little cape for the first time.
Eva sa också att hon skulle fotografera mina kläder för jag invigde min nya lilla cape.
 
Maria-Thérèse Sommar


 
I did what I do...
Jag gjorde det jag gör mest...
 
 
...and later had a fika date with Karin. With all that coffee, you'd think I'd write a good article, right? Starting... soon!
...och senare hade jag en fikadejt med Karin. Med allt detta kaffe måste det bli en riktigt bra artikel, eller hur? Som jag börjar på... strax!

 
photos of me taken by Eva Söderberg
 

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig