Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Wednesday, August 14, 2013

Unpacking / Packar upp


I arrived home from Rome early yesterday morning, slept during the day and went to a bookclub meeting in the evening, so today when I opened my bag it was like getting presents (except there was laundry too). These are some handmade papers and vintage letters I bought and a flower headband. Also bought two dresses but the photos I took tonight didn't turn out well.

Jag kom hem från Rom tidigt i går morse, sov på dagen och gick på bokklubb på kvällen, så när jag började packa upp väskan i dag var det lite som att få presenter (förutom att det fanns tvätt i den också.) Det här är några handgjorda papper, gamla brev och ett hårband som jag köpte. Hittade även två klänningar men bilderna jag tog på dem i kväll blev inget vidare.


The journey was long (18 hours total) but it was alright, I was just tired after the little hotel room fire thing and also, there was ticket chaos at the train station in Rome. All tickets machines were broken and there were 200 people in front of me at the customer service desks and I had a plane to catch... I knew you couldn't buy tickets on the train but also realised I couldn't wait in line after 200 others. I googled e-tickets on my phone; turns out you had to print those. WHY, Trenitalia, why can't I just get a code in a text message? Eventually I got on the train anyway and thought I had no problem crying and arguing my way out of a fine. However, no one even checked the tickets so I took the express train for free and bought Italian Vogue and food for the money.

Resan var lång (18 timmar totalt) men gick bra, jag var bara trött efter den lilla brandincidenten på hotellrummet och dessutom var det biljettkaos på tågstationen i Rom - ALLA biljettmaskiner var ur funktion och det var 200 personer före mig i kö till de bemannade kassorna. Jag visste att man inte brukar kunna köpa biljetter på tåget men skulle ju missa planet om jag väntade över 200 platser, så jag googlade e-biljetter men på Trenitalias hemsida stod det att man måste skriva ut dem! Varför? Varför kan man inte bara få en kod i telefonen? Obegripligt. Till slut klev jag på tåget ändå och tänkte att jag har inget problem att gråta och argumentera emot om de ger mig böter. Det var dock ingen som kollade biljetterna alls så jag åkte expresståget gratis till flygplatsen och köpte Italian Vogue och mat för pengarna.


Then I waited and waited at Arlanda, Stockholm, for the night bus. I blogged and wrote in my travel journal - I had made it myself with one of my collages on the cover and it's the size of a cd so I kept it in a soft cd cover when I carried it around. I travelled with hand baggage only, so a softcover journal was a good choice. I also brought only two lenses and ended up only using one of them, which has never happened before!

Sedan väntade jag och väntade på Arlanda tills nattbussen gick. Bloggade, skrev i resedagboken som jag hade tillverkat själv, med ett av mina collage som omslag. Den är i cd-storlek så jag förvarade den i ett mjukt cd-fodral. Reste med enbart handbagage, så en mjuk och lätt bok passade bra. Hade också med mig bara två objektiv - och det slutade faktiskt med att jag endast använde ett av dem!! Aldrig hänt förut.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig