Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 31, 2010

Beautiful Blogger Award, 7 things you didn't know about me / 7 saker ni inte visste om mig

I have been rewarded the Beautiful Blogger Award from Swedish photographer Lena Rollmar. Thank you very much! I am now supposed to let you know 7 facts about myself, pass on the award and ask 7 other bloggers to do the same.
Jag har fått en Beautiful Blogger Award av svenska fotografen Lena Rollmar. Tack så mycket! Därför ska jag nu skriva 7 fakta om mig själv, skicka vidare utmärkelsen och be 7 andra bloggare göra likadant.

1. I have a strange fondness for movies and books where the main character has some sort of amnesia and has to figure out his or her own story.
Jag har en märklig svaghet för filmer och böcker där huvudpersonen har någon sorts minnesförlust och måste lista ut sin egen historia.

2. I'm an allergic vegetarian who doesn't eat cheese unless it has vegetable rennet. One clever gentleman recently served me wine, strawberries and chocolate.
Jag är en allergisk vegetarian som inte äter ost utom när den har vegetabiliskt ostlöpe. En smart gentleman bjöd mig nyligen på vin, jordgubbar och choklad.


3. Lova and Lin are my littlest friends and I met them today, right before I ran into a long lost friend, fate style.
Lova och Lin är mina minsta små vänner och jag träffade dem idag precis innan jag ödesmässigt sprang rakt på en vän som jag inte sett på väldigt länge. 

4. People often guess that pink is my favourite colour but it's actually yellow.
Många tror att rosa är min favoritfärg men det är egentligen gult.5. I'm 161,5 cm tall. I think that would be 5ft3in.
Jag är 161,5 cm lång.

6. I really like to pack things. Grocery bag, suitcase, little boxes, you name it.
Jag gillar att packa saker. Kasse med matvaror, resväska, små askar, allt möjligt.


7. I have an ability to ignore things in a room for quite some time. For instance, a pile of earrings, hair clips and loose notes which I'm not exactly using and don't have a good space for so they just lie there. My mum calls them "Your... Hm. Your... Decoration piles!" (Perhaps I should pack them in little boxes?)
Jag har en förmåga att nonchalera saker väldigt länge i ett rum. Till exempel en hög örhängen, hårspännen och lösa lappar som jag inte precis använder men inte har något speciellt ställe till så de bara ligger där. Min mamma kallar dem för "Dina... Hm. Dina... Dekorationshögar!" (Kanske borde packa dem i små askar?)

Passing the award on to the following bloggers and am looking forward to learning more about you / Skickar vidare utmärkelsen till följande bloggare och ser fram emot att få veta lite mer om er:


Please left-click on the award and save it to your computers / Vänsterklicka på er "award" och spara på datorn.
Share:

I'm late! I'm late! Jag är sen!


I'm late replying to e-mails and tags and contacting people I was supposed to visit and shortly I'll be late for a dentist's appointment, all because I fell into a rabbit hole again and... and... No, not really, but because there are other exciting things happening in wonderland and afiori is posting photographs to everywhere! Which is a wonderful thing. I'm also preparing some other... news for my shop. A Beautiful blogger award left me thoughtful but I'll try to reply this evening. Remember to have tea and pet a rabbit.


Jag är sen att svara på mail och meddelanden och att kontakta människor jag skulle hälsa på och snart är jag sen till tandläkaren. Det beror på att jag åter föll ned i ett kaninhål och... och... Eller nej, men det händer andra spännande saker i underlandet och afiori håller på att skicka fotografier till överallt! Vilket är väldigt bra. Håller också på att förbereda lite nyheter till butiken. Jag fick nyligen en Beautiful blogger award inklusive frågor som fått mig att tänka till men jag ska försöka svara i kväll. Kom ihåg att fika och klappa en kanin.

Share:

Monday, August 30, 2010

No no no no no no

oh no:
yes:


Share:

Sunday, August 29, 2010

You and me, baby

horses
Share:

Friday, August 27, 2010

A mystery about a mystery / Ett mysterium om ett mysterium


I'm getting lots of hits right now in my shop and on my blog for the pictoral story The Abandoned Amusement Park. This is very nice - welcome, everybody! - and I'm getting sales, but I can't help but be curious - where is everybody coming from? Can't see it in my stats. Odd but fun!
Just nu får jag mängder av träffar i butiken och här i bloggen på min bildberättelse Det övergivna nöjesfältet. Det är jättetrevligt - välkomna, allihop! - och jag säljer, men kan inte låta bli att undra var alla kommer ifrån? Kan inte se det i statistiken heller. Konstigt men roligt.


Share:

A kind of risotto / En sorts risotto

1. Chop some eggplant, mushrooms and marinated tofu and fry everything.
2. Add the brown rice you cooked yesterday and put in the freezer because it was too much.
3. Fry everything some more and throw in a chopped tomato and some spices.
4. Serve with tzatziki.
5. Wait for housekeeper to clean up the mess you made.
6. Be depressed when you realise there is no housekeeper.
7. Bribe yourself with thoughts of chocolate.
8. Discover that you still do not want to clean up the kitchen.
9. Look at the disastrous images you made last night, feel worse.
10. Think about the really nice person you met yesterday and feel a bit better. And full.


1. Hacka aubergine, champinjoner och marinerad tofu och stek grejerna.
2. Tillsätt fullkornsriset som kokades igår och frystes in då det blev för mycket.
3. Stek allt lite till; släng i en hackad tomat och lite kryddor.
4. Servera med tzatziki.
5. Vänta på att hushållaren / hushållerskan ska städa upp röran du förorsakat.
6. Deppa då du kommer på att det inte kommer att komma någon hushållningsperson.
7. Muta dig själv med tankar på choklad.
8. Upptäck att du ändå inte vill städa köket.
9. Beskåda de katastrofala bilderna du gjorde i natt och känn dig sämre.
10. Tänk på den väldigt trevliga personen du träffade igår och känn dig lite bättre. Och mätt.


Share:

Tuesday, August 24, 2010

UFO Sweden called / UFO-Sverige ringde

http://www.ufo.se/ called regarding the unidentified object I saw in the sky a couple of nights ago. I told them basically the same thing I wrote on my blog. Still no reply from the International Meteor Organization. Right, things are getting a bit too weird around afiori. Let's return to art and photography and the everyday activities (she says and looks curiously at the sky).
www.ufo.se ringde angående det oidentifierade objektet jag såg på himlen för ett par nätter sedan. Jag sa ungefär samma saker som jag redan skrivit på bloggen. Ännu inget svar från meteororganisationen. Nej, nu börjar det bli för mycket konstigheter på afiori. Tillbaka till konsten, till fotografierna och den vanliga verksamheten. (Säger hon medan hon spanar ut på himlen.)


Share:

In which she brags and goes on a trip / I vilket hon skryter och åker på utflykt

Look who's number 9 on the Swedish blog top list, out of 4202 blogs in the writing category? And in the category Photography and Art, number 33 out of 9055 blogs? And number 80 out of 35 378 blogs in the everyday category? YAY! ME! http://www.afiori.com/!
Titta vem som är nummer 9 på svenska bloggtoppen, av 4202 bloggar i kategorin skrivande? Och 33 i Foto och konst, av 9055 bloggar? Och nummer 80 av trettiofemtusentrehundrasjuttioåtta bloggar i kategorin Vardagsbetraktelser? JIPPI! JAG! www.afiori.com!

Swedish blogs, feel free to favourite me..! Svenska bloggare, lägg gärna till mig som favorit..!


http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=57135


Today I went to Örnsköldsvik, a town about an hour by car from Härnösand. I talked to a florist in this shop...
Idag var jag till Örnsköldsvik, ungefär en timmes bilresa från Härnösand. Pratade med en florist i den här butiken...

Met two nice ladies who were in the midst of prettifying nails...
Träffade två trevliga kvinnor som var mitt i jobbet med att göra naglar fina...


Very cool thing was that manicurist girl recognized me; she had taken one of my little information cards I put in a grocery store last time I was there. Now I'm hoping that everyone in Örnsköldsvik will get married and have babies and get dogs and hire me to photograph them all! Yay! After all, I'm number nine on the national blog list ;)
Cool sak var att manikyrtjejen kände igen mig; hon hade tagit ett av mina små visitkort som jag satte upp i en mataffär förra gången jag var i Övik. Nu hoppas jag att alla i Örnsköldsvik kommer att gifta sig och få barn och skaffa hund och anlita mig för att fotografera alltihop! Jag är ju ändå nummer nio på blogglistan :)


Oh and when I put up a small poster about afiori on a message board in the town square, a man came up to me and asked what was new and I said that people can hire me as a photographer. He said he didn't need one because he was 80 years old but if I ever wanted to interview and take photos of an 80-year-old I could contact him. If you do need a photographer in Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Kansas, London, Canada, wherever you are, you know where to find me! Have camera, will travel.
Jo och när jag satte upp en liten affisch om afiori på en anslagstavla på torget kom en man fram till mig och frågade vad det var för nyheter. Att man kan anlita mig som fotograf, sade jag. Han sade då att han inte behövde någon eftersom han var 80 år men om jag någonsin vill intervjua och fotografera en åttioåring kunde jag kontakta honom. Om du behöver en fotograf i Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Kansas, London, Canada, var du nu är, så vet du var jag finns! Har kamera, reser gärna.
Share:

Monday, August 23, 2010

Ocean loveTook my new bathing suit for a swim. Hair still salty after a wash and a pound of conditioner. Worth it.
Tog med mig nya baddräkten på simtur. Håret fortfarande saltigt efter tvätt och ett kilo balsam. Värt det.


Share:

Sunday, August 22, 2010

Mysterious giant fireball in the sky from last night / Stort mystiskt eldklot på himlen i Härnösand i natt

Was I the only one who saw this weird thing in the sky last night? I know how it sounds but it's true and I took pictures. First she posts photos of herself in a swimsuit and then she sees UFO:s - no, not really, but shortly after 1 a.m. last night I saw a big ball of fire in the sky. It sparkled and fell down on Härnösand. I thought there would be an explosion but there was no crash.
Är jag den enda som såg den här konstiga saken på himlen i natt? Jag vet hur det låter men det är sant och jag tog bilder. Först lägger hon ut bilder på sig själv i baddräkt och sedan ser hon UFO:n... Nej, inte direkt, men kort efter klockan ett i natt såg jag ett stort eldklot på himlen. Det sprakade och föll ned i Härnösand. Jag trodde det skulle bli en explosion men det kom ingen smäll.


I didn't have time to change the lense on my camera so these were taken with a 50mm lense which isn't supposed to work with my camera, but you can clearly see the whole fireball thing which looks like the moon or the sun here. Only there was no moon or sun.
Jag hade inte tid att byta objektiv så de här är tagna med ett helmanuellt 50mm-objektiv som egentligen inte passar min kamera, men ni ser tydligt eldklotet som ser ut om en sol eller måne. Bara det att solen eller månen inte syntes.


I'm getting suggestions on Facebook that it was ball lightning, and I think I believe it was a meteorological oddity and not... you know...
Jag får förslag på Facebook att det var en klotblixt eller kulblixt och jag tror att jag tror att det var en meteorologisk konstighet och inte... ni vet...
------------

P.S. Reported it to the International Meteor Organization. Thank you The Gossamer Tearoom for the link! / Jag har rapporterat in eldbollen. Tack till The Gossamer Tearoom för länken!


Share:

Saturday, August 21, 2010

afiori, the swimsuit edition / Baddräktsnumret av afiori


I know you've been wanting to see me in a bathing suit, so I thought I should show you what I found on sale today - actually at 70% off the sale price. Finally found a bathing suit, August 21st, and a pair of red sunglasses. Guess the price? Are you guessing? Less than $7 combined!
Jag vet att ni vill se mig i baddräkt så nu tänker jag visa vad jag idag inhandlade på rea - 70% på reapriset var det. Hittade äntligen en baddräkt nu den 21:a augusti och ett par röda solglasögon. Gissa vad de kostade tillsammans? Gissar ni? 44 kr!


I get bored once a year. It happened today. Waiting for e-mails. People are clearing out little houses and we can't hang. I seem to be really sociable today. No one even dragged me out on a dangerous excursion. I was bored enough to put on makeup, lay down on the floor and take stupid pictures of myself.
Jag blir uttråkad en gång om året. Idag var den dagen. Väntar på mail, folk städar ur små hus och hinner inte vara med mig, jag tycks vara väldigt social idag. Ingen släpade med mig ut på någon farlig utflykt ens. Jag hade så tråkigt att jag sminkade mig, la mig på golvet och tog fåniga bilder på mig själv.


Then I went for a walk, stuffed my face with a brownie and found the bathing suit. It may be August 21st but I do believe things started to look up again this afternoon.
Så gick jag på en promenad, stoppade i mig en brownie och hittade Baddräkten med stort B. Det må vara den 21 augusti men nu på eftermiddagen tyckte jag det kändes lite mer hoppfullt igen.

Share:

Friday, August 20, 2010

Sunflower math / SolrosmatematikShare:

Thursday, August 19, 2010

Brave on the rocks, or why does everyone want to drag me into the deep, dark forest? / Modig på klipporna, men varför vill alla dra in mig i skogen?


Do you remember my adventure which I thought would lead me to a magnificent, beautiful place but instead I stood alone and scared at the end of the world? Otherwise, click here and be prepared for a modern-day gothic novel.
Well.
Today this girl Louisa invited me to go on an adventure with her to one of her favourite places in the world. It would be magical and beautiful. I drove the car, she sat beside me and gave directions and I started to feel very uneasy. The road was strangely similar to... Guess what?
The same magical place which was on that treasure map I got and which freaked me out! [scroll down]

Kommer ni ihåg mitt äventyr som jag trodde skulle leda till en magnifikt vacker plats men där jag i stället blev stående ensam och rädd vid världens ände? Om inte, klicka här och var beredd på en modern gotisk roman om det hela.
Idag tog en tjej vid namn Louisa med mig på utflykt till en av sina favoritplatser. Jag trodde det skulle vara magiskt och vackert. Jag körde bilen, hon satt bredvid och gav anvisningar och jag började känna mig väldigt illa till mods. Vägen var väldigt lik... Gissa vad? Samma magiska ställe som fanns på den där skattkartan och som höll på att skrämma livet ur mig!


Oh look, there's a beach, can't we stop there? I pleaded with Louisa but she thought we weren't allowed there. I tried again: Look, those are cliffs and they're much closer to houses and there's no forest filled with murderers and bears, can we stop here? No, said she, I don't think we're allowed.
Titta, där är en strand, kan vi inte stanna här? bönföll jag Louisa men hon trodde inte vi fick vara där. Men allemansrätten då? försökte jag och försökte igen: Där finns det klippor och det är hus bredvid och inte en skog full av mördare och björnar, kan vi inte stanna här? Nej, sa hon, jag tror inte vi får vara där.


So I gave it another try, all the while looking behind my back so I would at least see the murderers coming.
Så jag gav stället ett försök till och såg mig hela tiden om efter mördare så jag åtminstone skulle se dem när de kom.


I must say that the waves were beautiful. I just wish there weren't a forest behind the cliffs and that the murderers and bears would go somewhere else.
Jag måste säga att vågorna var vackra. Önskar bara att det inte låg en skog bakom klipporna och att mördarna och björnarna kunde sticka någon annanstans.


Louisa told me to take my shoes off since that made it easier to not fall and kill yourself.
Louisa sa åt mig att ta av mig skorna för det gjorde det lättare att inte ramla och slå ihjäl sig.

After a while, I stood on the edge and pretended I could fly.
Efter ett tag stod jag längst ut och låtsades att jag kunde flyga.


I think there was a saint on one of the cliffs.
Jag tror det fanns en helgonbild på en av klipporna.

I'm still not sure if I think this place is mostly very scary or mostly beautiful, but at least I survived - again - and I enjoyed the waves and the company. When we came back into town, a dog name Marwin hugged my knee, so all in all I'd say this was a really nice day.
Jag är fortfarande inte säker på om jag tycker att den här platsen är mest skrämmande eller vacker, men jag överlevde åtminstone - en gång till - och tyckte om vågorna och sällskapet. När vi kom tillbaka till stan kom en hund som heter Marwin fram och kramade mitt knä, så i det stora hela var det här en väldigt bra dag.


Still - what are the odds that the only two people who have told me I have to see a certain place lately meant the same place out of all the places in the world, the place which has freaked me out the most of all the places I've visited?
Ändå - vad är oddsen för att de två enda personer som sagt till mig den senaste tiden att jag måste åka och se ett visst ställe menade exakt samma ställe, av alla världens platser; det enda ställe som verkligen skrämt mig av alla platser jag besökt?

photos by me and Louisa

Louisas blogg: Tomrummet mellan tanken och livet
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig