Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 31, 2010

I'm late! I'm late! Jag är sen!


I'm late replying to e-mails and tags and contacting people I was supposed to visit and shortly I'll be late for a dentist's appointment, all because I fell into a rabbit hole again and... and... No, not really, but because there are other exciting things happening in wonderland and afiori is posting photographs to everywhere! Which is a wonderful thing. I'm also preparing some other... news for my shop. A Beautiful blogger award left me thoughtful but I'll try to reply this evening. Remember to have tea and pet a rabbit.


Jag är sen att svara på mail och meddelanden och att kontakta människor jag skulle hälsa på och snart är jag sen till tandläkaren. Det beror på att jag åter föll ned i ett kaninhål och... och... Eller nej, men det händer andra spännande saker i underlandet och afiori håller på att skicka fotografier till överallt! Vilket är väldigt bra. Håller också på att förbereda lite nyheter till butiken. Jag fick nyligen en Beautiful blogger award inklusive frågor som fått mig att tänka till men jag ska försöka svara i kväll. Kom ihåg att fika och klappa en kanin.

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig