Maria-Thérèse Sommar, fotograf, författare och frilansskribent. Ej körkortsfoto!

Monday, August 23, 2010

Ocean love

Ocean love, afiori, heart, beach, sand, sea, hav, Härnösand, Smitingen, Maria-Thérèse Andersson, fotograf Härnösand

hav ocean Härnösand beach wave våg sky himmel afiori

Took my new bathing suit for a swim. Hair still salty after a wash and a pound of conditioner. Worth it.
Tog med mig nya baddräkten på simtur. Håret fortfarande saltigt efter tvätt och ett kilo balsam. Värt det.

Maria-Thérèse Andersson, afiori, beach, Härnösand, sand, Smitingen

Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig