Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, August 31, 2010

Beautiful Blogger Award, 7 things you didn't know about me / 7 saker ni inte visste om mig

I have been rewarded the Beautiful Blogger Award from Swedish photographer Lena Rollmar. Thank you very much! I am now supposed to let you know 7 facts about myself, pass on the award and ask 7 other bloggers to do the same.
Jag har fått en Beautiful Blogger Award av svenska fotografen Lena Rollmar. Tack så mycket! Därför ska jag nu skriva 7 fakta om mig själv, skicka vidare utmärkelsen och be 7 andra bloggare göra likadant.

1. I have a strange fondness for movies and books where the main character has some sort of amnesia and has to figure out his or her own story.
Jag har en märklig svaghet för filmer och böcker där huvudpersonen har någon sorts minnesförlust och måste lista ut sin egen historia.

2. I'm an allergic vegetarian who doesn't eat cheese unless it has vegetable rennet. One clever gentleman recently served me wine, strawberries and chocolate.
Jag är en allergisk vegetarian som inte äter ost utom när den har vegetabiliskt ostlöpe. En smart gentleman bjöd mig nyligen på vin, jordgubbar och choklad.


3. Lova and Lin are my littlest friends and I met them today, right before I ran into a long lost friend, fate style.
Lova och Lin är mina minsta små vänner och jag träffade dem idag precis innan jag ödesmässigt sprang rakt på en vän som jag inte sett på väldigt länge. 

4. People often guess that pink is my favourite colour but it's actually yellow.
Många tror att rosa är min favoritfärg men det är egentligen gult.5. I'm 161,5 cm tall. I think that would be 5ft3in.
Jag är 161,5 cm lång.

6. I really like to pack things. Grocery bag, suitcase, little boxes, you name it.
Jag gillar att packa saker. Kasse med matvaror, resväska, små askar, allt möjligt.


7. I have an ability to ignore things in a room for quite some time. For instance, a pile of earrings, hair clips and loose notes which I'm not exactly using and don't have a good space for so they just lie there. My mum calls them "Your... Hm. Your... Decoration piles!" (Perhaps I should pack them in little boxes?)
Jag har en förmåga att nonchalera saker väldigt länge i ett rum. Till exempel en hög örhängen, hårspännen och lösa lappar som jag inte precis använder men inte har något speciellt ställe till så de bara ligger där. Min mamma kallar dem för "Dina... Hm. Dina... Dekorationshögar!" (Kanske borde packa dem i små askar?)

Passing the award on to the following bloggers and am looking forward to learning more about you / Skickar vidare utmärkelsen till följande bloggare och ser fram emot att få veta lite mer om er:


Please left-click on the award and save it to your computers / Vänsterklicka på er "award" och spara på datorn.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig