Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare. Ej körkortsfoto!

Tuesday, August 24, 2010

In which she brags and goes on a trip / I vilket hon skryter och åker på utflykt

Look who's number 9 on the Swedish blog top list, out of 4202 blogs in the writing category? And in the category Photography and Art, number 33 out of 9055 blogs? And number 80 out of 35 378 blogs in the everyday category? YAY! ME! http://www.afiori.com/!
Titta vem som är nummer 9 på svenska bloggtoppen, av 4202 bloggar i kategorin skrivande? Och 33 i Foto och konst, av 9055 bloggar? Och nummer 80 av trettiofemtusentrehundrasjuttioåtta bloggar i kategorin Vardagsbetraktelser? JIPPI! JAG! www.afiori.com!

Swedish blogs, feel free to favourite me..! Svenska bloggare, lägg gärna till mig som favorit..!


http://bloggportalen.aftonbladet.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id=57135


Today I went to Örnsköldsvik, a town about an hour by car from Härnösand. I talked to a florist in this shop...
Idag var jag till Örnsköldsvik, ungefär en timmes bilresa från Härnösand. Pratade med en florist i den här butiken...

Met two nice ladies who were in the midst of prettifying nails...
Träffade två trevliga kvinnor som var mitt i jobbet med att göra naglar fina...


Very cool thing was that manicurist girl recognized me; she had taken one of my little information cards I put in a grocery store last time I was there. Now I'm hoping that everyone in Örnsköldsvik will get married and have babies and get dogs and hire me to photograph them all! Yay! After all, I'm number nine on the national blog list ;)
Cool sak var att manikyrtjejen kände igen mig; hon hade tagit ett av mina små visitkort som jag satte upp i en mataffär förra gången jag var i Övik. Nu hoppas jag att alla i Örnsköldsvik kommer att gifta sig och få barn och skaffa hund och anlita mig för att fotografera alltihop! Jag är ju ändå nummer nio på blogglistan :)


Oh and when I put up a small poster about afiori on a message board in the town square, a man came up to me and asked what was new and I said that people can hire me as a photographer. He said he didn't need one because he was 80 years old but if I ever wanted to interview and take photos of an 80-year-old I could contact him. If you do need a photographer in Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Kansas, London, Canada, wherever you are, you know where to find me! Have camera, will travel.
Jo och när jag satte upp en liten affisch om afiori på en anslagstavla på torget kom en man fram till mig och frågade vad det var för nyheter. Att man kan anlita mig som fotograf, sade jag. Han sade då att han inte behövde någon eftersom han var 80 år men om jag någonsin vill intervjua och fotografera en åttioåring kunde jag kontakta honom. Om du behöver en fotograf i Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Sollefteå, Kramfors, Kansas, London, Canada, var du nu är, så vet du var jag finns! Har kamera, reser gärna.
Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig