Maria-Thérèse Sommar, fotograf, frilansskribent och författare.
Ej körkortsfoto! Ej fotostudio.
No ID / passport photos. No studio.

Tuesday, October 30, 2012

Sunday, October 28, 2012

Little birds / Små fåglar


Share:

Wednesday, October 24, 2012

A book and tea party / Ett bok- och tékalas


This evening I had a book-and-tea party at my place... Actually, a book club meeting with super nice people...
I kväll hade jag bok-och-tekalas hos mig... Rättare sagt, bokklubb med några jättetrevliga personer...


I baked the cupcakes myself! omg! Also there was wild strawberry wine and coffee and tea and sweets and biscotti.
Jag hade bakat muffinsen själv! Och så var det smultronvin, kaffe, te, godis och biscotti.


And lots of books. Och en massa böcker.


Me, looking at you in disbelief after making an okay batch of vegan cupcakes.
Detta är jag när jag häpet tittar på er efter att ha bakat en sats med okej veganmuffins.


I had also pieced together a chandelier - not specifically for the book-and-tea partay but because I've always wanted one.
Jag hade även satt ihop en ljuskrona - inte speciellt för bok-och-tekvällen men för att jag alltid velat ha en.

Share:

Thursday, October 18, 2012

October


Share:

Tuesday, October 16, 2012

A mini vacation / En minisemester


In between photo shoots, work as a photography teacher, lectures and translation gigs, I ran away this weekend to my mum. My sister was there too with her husband and cats.
Så här mitt emellan fotograferingar, jobb som fotolärare, föreläsningar och översättningsjobb rymde jag i helgen och hälsade på mamma och där var även syster, hennes man och katter. 


I spent some time in Sollefteå today (small town close to where my mum lives) while my car was serviced. Had fika with my mum at a lovely, vintage style café with a great variety of pastries.
I dag tillbringade jag några timmar i Sollefteå (nära där min mamma bor) medan min bil var på service. Fikade med mamma på Café Petter, ett jättefint, gammeldags café med jättemånga sorters kakor att välja på.


photo of me taken by my mum


Also went shopping...
Shoppade även litegrann...


...and found this transparent shirt dress thing which kind of makes me feel like a wizard.
...och hittade denna fina, genomskinliga skjortklänninggrej som får mig att känna mig litegrann som en trollkarl. 


I suppose I decided that today was a weekend as well because tonight I went out with a friend and had drinks and nachos! Yay! This was a super nice weekend.
Jag antar att jag bestämde mig för att det är helg i dag, måndag, för i kväll gick jag ut med en vän och vi skaffade en drink och nachos! Hurra! Det var helt enkelt en jättetrevlig helg.Share:

Friday, October 12, 2012

Another spring / En till vår - eller Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Sommar

I've decided that October is a spring month. And that's that. Make a flower crown and join me!
Jag har bestämt mig för att oktober är en vårmånad. Och det var den saken. Gör en blomsterkrans och var med! 

Maria-Thérèse Sommar

Maria-Thérèse Andersson afiori
Inspiration: Botticelli's Spring
Inspiration: Våren av Botticelli
Maria-Thérèse Sommar

Share:

Tuesday, October 9, 2012

A lovely birthday weekend / En fin födelsedagshelg


This past weekend I went to my aunt and her husband's 80th birthday party! Can you believe these guys are 80?
I helgen var jag på min moster och hennes mans 80-årskalas!  Inte kan man tro att dessa två är 80? 


They met when he was very ill and my aunt was a nurse... 
De träffades när han var jättesjuk och min moster sjuksköterska... 
 It was so much fun to meet them and lots of my cousin's children and cousins. 
Det var jättetrevligt och kul att träffa dem, kusiner och kusinbarn.
Happy Birthdays! 
Grattis på födelsedagarna!
Share:

Sunday, October 7, 2012

An autumn walk / En höstpromenad

Share:

Thursday, October 4, 2012

Happiness / Lycka


Last year I shot the wedding of beautiful brides Zarah and Åsa. Today I ran into Zarah and she was carrying their teeny tiny cute baby, Felicia!
Förra året fotograferade jag de två vackra brudarna Zarah och Åsas bröllop. I dag stötte jag på Zarah och hon bar på deras lilla söta bebis, Felicia! 


What a suitable name! She was laughing and smiling and had the cutest little Converse style booties.
Passande namn; Felicia har med glädje att göra och hon var dessutom jätteglad, skrattade och log i sina söta, stickade Converse.


Wishing you all the best! 
Önskar er lycka! Share:

Monday, October 1, 2012

Fun, busy weekend / Rolig, hektisk helg

Maria-Thérèse Sommar

This past Saturday I went to a fancy autumn dinner partay. That's me above...
I lördags var jag på en tjusig höstfest och middag. Det där är jag, ovan...
Afterwards, I tagged along to a nightclub but I think I was too sober to fully enjoy it and I was well aware I had to get up at 9 in the morning yesterday (Sunday) to shoot and write about an opening. It was a really nice evening though and I danced a lot at the fancy dinner / partay.

Efteråt hängde jag med till nattklubb på Svenssons men jag tror att jag var för nykter för att riktigt uppskatta det och jag var väl medveten om att jag skulle upp före kl 9 i går (söndag) för att göra reportage om en invigning. Det var dock en jättetrevlig kväll och jag dansade mycket på höstfesten på St Petri Logen.


Four hours of sleep and then off to shoot the opening of the new premises of a company called Logosol which invents and constructs wood processing machinery. Click here to see more of my photos and a link to the article which has been published online (in Swedish). Then I did some photography work.

Fyra timmars sömn, sedan upp och hoppa och göra reportage om företaget Logosols invigning i nya lokaler. Logosol uppfinner och tillverkar maskiner för träbearbetning. Klicka här för att se fler av mina bilder och länk till artikeln som är publicerad online på harnosandsforetag.se. Sedan jobbade jag lite med fotografier.

photo by R Sjödin
Maria-Thérèse Sommar
Then I gossiped with a friend at a café, went home and shook the sawdust out of my hair and went to see Phantom of the Opera at the theatre, a recorded live version.

Sedan skvallrade jag länge med en god vän på ett café, gick hem och skakade sågspånet ur håret och stack till teatern och såg Phantom of the Opera, en inspelad liveversion som visades som bio.


Phantom of the Opera was the first musical I ever saw as a child and then I've seen it a few times in London and I really, really like the music (and know it by heart) and the story even though it really is more about power than love, the way Christine is attracted to the Phantom and scared of him at the same time and the phantom is like "booohoo, I'm ugly and you will serve me because you should pity me but hey, I make good music". Anyway. Good music, will be writing about the performance in an article so I shouldn't say anything more about it until then except that I really do prefer to watch it live in a theatre - I really don't want to see the microphones up close on a huge movie screen, for instance. I want it to be real. 

Phantom of the Opera var den första musikal jag såg när jag var liten och sedan dess har jag sett den ett flertal gånger i London. Jag gillar verkligen, verkligen musiken, kan den utantill och gillar berättelsen även om det egentligen är knäppt och snarare handlar om makt än kärlek - hur Christine är attraherad av fantomen och rädd för honom på samma gång och ett våp och fantomen bara "buuhuu, jag är ful och du ska vara min tjänarinna för det är synd om mig men jag gör i alla fall bra musik". Hur som helst - bra musik och jag kommer att skriva om föreställningen så mer ska jag inte säga här. Jo, det här ska jag säga - jag föredrar verkligen att se musikalen live på en teater, inte minst för att slippa se mikrofonerna jättestort på en bioduk. Jag vill att det ska vara på riktigt.Share:
© Copyright © Maria-Thérèse Sommar unless otherwise noted.
Blogger Template by pipdig